به سایت عکس و بیوگرافی خوش آمدید.

پدر فرهاد قائمی