به سایت عکس و بیوگرافی خوش آمدید.

عکس از ناصر ملک مطیعی