بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

عکس از ناصر ملک مطیعی