بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

سیروس آتابای اهل کجا بود؟