بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

زندگی نامه شاپور اول

بیوگرافی شاپور اول

  نام اصلی شاپور اول |دلیل مرگ شاپور اول |تحقیق در مورد شاپور اول |مقاله درباره شاپور اول |عکس آرامگاه شاپور اول |بیوگرافی کامل شاپور اول |عکس شاپور اول | شاپور اول کی بود؟|زندگی نامه شاپور اول شاپور یکم شاهنشاه ساسانی دوران ۲۴۱ میلادی – ۲۷۲ میلادی تاجگذاری سال ۲۴۲ لقب(ها) شاهان‌شاه ایران و انیران زادروز ۲۱۵ میلادی مرگ ۲۷۲ میلادی محل مرگ بیشاپور پیش از هرمز یکم پس از اردشیر بابکان همسران دخت مهرک نوشزاد گوردزاد آذرآناهید خورانزم کاخ بیشاور دودمان ساسانیان پدر اردشیر بابکان مادر میرُد فرزندان هرمز یکم بهرام یکم نرسه نرسه شاپور پدرام دین زرتشتی  ...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...