بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

دلیل مرگ سلطان محمد خدابنده

بیوگرافی سلطان محمد خدابنده

  سلطان محمد خدابنده الجایتو هشتمین ایلخان مغول دوران ۶۸۳ – ۶۹۵ خ. ۷۰۳ – ۷۱۶ ه. ق. ۱۳۰۴ – ۱۳۱۶ م. زادروز ۶۵۹ خ. ۱۲۸۰ م. مرگ ۲۵ آذر ۶۹۵ خ. ۱۶ دسامبر ۱۳۱۶ م. محل مرگ سلطانیه آرامگاه سلطانیه پیش از ابوسعید پس از غازان دودمان ایلخانان   سلطان محمد خدابنده اولجایتو یا الجایتو (به مغولی: ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠦ ᠺᠬᠠᠨ| Өлзийт Хаан) هشتمین سلطان از سلسله ایلخانان بود. زندگی‌نامه پس از مرگ غازان‌خان به ایلخانی مغول در ایران رسید. الجایتو نام ایرانی محمد خدابنده را برای خود برگزید. الجایتو پس از رسیدن به فرمان‌روایی، دستور به قتل آلافرنک پسر گیخاتو...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...