گفتگو با علی پروین

گفتگو با علی پروین اصول خاص خودش را دارد. می توانید با او تماس بگیرید. قرار یک مصاحبه را بگذارید، از وی بشنوید که: «حتما بیا جوون. بیا، بیا بشینیم یه کتاب حرف بزنیم…» و درست در لحظه ای که تصور می کنید می توانید به سادگی پای حرف های سلطان فوتبال بنشینید، ناگهان یک ماه تمام را صرف پیدا کردن رد و نشان جدیدی از وی کنید. سخت ترین مصاحبه ما، گفتگوی نوروزی با علی پروین بود. ۲- از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۳ پیگیر ترتیب دادن یک گفتگوی نوروزی با علی پروین بودیم اما هر بار در آستانه انجام...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...