بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

جنگ با اعراب

بیوگرافی شاپور بزرگ ساسانی

  شاپور دوم شاهنشاه ساسانی دوران ۳۰۹ میلادی – ۳۷۹ میلادی زادگاه پیروزآباد؟ مرگ ۳۷۹ میلادی محل مرگ بیشاپور پیش از اردشیر دوم پس از آذرنرسی همسر سیتیل‌هورا پدر هرمز دوم مادر ایفراهرمز فرزندان شاپور سوم بهرام چهارم نرسه دین زرتشتی   شاپور دوم یا شاپور بزرگ یا شاپور ذوالاکتاف از ۳۰۹ تا سال ۳۷۹ میلادی، دهمین پادشاه ساسانی بود. بعد از برادر آذرنرسی برتخت نشست. او پسر هرمز دوم بود. مدت سلطنت او هفتاد سال بود. ریشه‌شناسی نام ۳ نفر از پادشاهان ساسانی و شخصیت‌های مهم ساسانی و دوره‌های بعدی شاپور نام گرفتند. شاپور برگرفته از ایرانی باستان xšāyaθiyahyā-puθra-...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...