بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

تخلص فتوحی مروزی

بیوگرافی کامل فتوحی مروزی

  اثیرالدین (شرف‌الحکما) فتوحی مروزی، شاعر ایرانی نیمهٔ دوم سدهٔ ششم هجری است. با ادیب صابر دوستی و مراوده داشت. با انوری نیز معاصر بود و با او معارضه داشت. این قطعهٔ مشهور را به نام انوری سرود و پراکنده ساخت، و آشوبی در بلخ به پا کرد که دامان انوری را گرفت:   چار شهر است خراسان را بر چار طرف که وسطشان به مسافت کم صددرصد نیست گرچه معمور و خرابش همه مردم دارد نه چنان است که آبستن دیو و دد نیست مصر جامع را چاره نبود از بد و نیک معدن زرّ و گهر بی سرب...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...