بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

تحقیق درباره انوشیروان عادل

بیوگرافی انوشیروان عادل

  عکس انوشیروان عادل | انوشیروان عادل کی بود؟|همسر و فرزندان انوشیروان عادل | انوشیروان عادل | انوشیروان عادل در چه قرنی می زیست؟|مرگ انوشیروان عادل | انوشیروان عادل اهل کجا بود؟|تحقیق درباره انوشیروان عادل   خسرو انوشیروان جای حکومت ایرانشهر دودمان ساسانیان تاجگذاری ۵۳۱ میلادی تیسفون لقب خسرو اول خسرو انوشیروان (انوشه روان به معنی دارنده روح جاویدان) انوشیروان عادل خسرو دادگر زادروز ۵۰۱ میلادی پایان حکومت ۵۷۹ میلادی درگذشت ۵۷۹ میلادی تیسفون نام پدر قباد یکم شاهنشاه پیشین قباد یکم شاهنشاه پسین هرمز چهارم دین زرتشتی همسران کِیِن اُفِمیا فرزندان هرمز چهارم انوشزاد نوشزاد دستاورد های مهم تحکیم...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...