بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

شرکت ها و باشگاه ها - Part 2

دسته: شرکت ها و باشگاه ها

بیوگرافی باشگاه فوتبال آ.ث. میلان

هواداران باشگاه آ.ث. میلان  |تاریخچه  باشگاه آ.ث. میلان  |عکس لوگوی باشگاه آ.ث. میلان  |لوگوی باشگاه آ.ث. میلان  |نشان باشگاه آ.ث. میلان  |افتخارات باشگاه آ.ث. میلان  |عکس پرچم باشگاه آ.ث. میلان  |لباس دوم باشگاه آ.ث. میلان  |نام ورزشگاه باشگاه آ.ث. میلان  |لقب باشگاه آ.ث. میلان  |آرم باشگاه آ.ث. میلان  |لباس های باشگاه آ.ث. میلان  |عکس بازیکنان باشگاه آ.ث. میلان  |بیوگرافی بازیکنان باشگاه آ.ث. میلان  |رکورد های باشگاه آ.ث. میلان  |رئیس باشگاه آ.ث. میلان  |مالک باشگاه آ.ث. میلان  | باشگاه آ.ث. میلان  ویکی پدیا|بیوگرافی باشگاه آ.ث. میلان  |ثروت باشگاه آ.ث. میلان  |تاریخ تاسیس باشگاه آ.ث. میلان  |ورزشگاه خانگی باشگاه آ.ث. میلان  |...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه فوتبال ناپولی

لقب باشگاه ناپولی  |تاریخ تاسیس باشگاه ناپولی  |عکس پرچم باشگاه ناپولی  |عکس بازیکنان باشگاه ناپولی  |مالک باشگاه ناپولی  |ورزشگاه خانگی باشگاه ناپولی  |تاریخچه  باشگاه ناپولی  |لباس دوم باشگاه ناپولی  |نام ورزشگاه باشگاه ناپولی  |لوگوی باشگاه ناپولی  |آرم باشگاه ناپولی  |ثروت باشگاه ناپولی  | باشگاه ناپولی  ویکی پدیا|بیوگرافی باشگاه ناپولی  |هواداران باشگاه ناپولی  |لباس های باشگاه ناپولی  |نشان باشگاه ناپولی  |افتخارات باشگاه ناپولی  |رئیس باشگاه ناپولی  |بیوگرافی بازیکنان باشگاه ناپولی  |رکورد های باشگاه ناپولی  |عکس لوگوی باشگاه ناپولی  | نام کامل باشگاه Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A لقب(ها) آبی‌ها تاریخ تأسیس ۱ آگوست ‎۱۹۲۶ نام ورزشگاه ورزشگاه سن پائولو (گنجایش: ۶۰۲۴۰)...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه آ س رم

مالک باشگاه آ س رم  |عکس لوگوی باشگاه آ س رم  |لوگوی باشگاه آ س رم  |ورزشگاه خانگی باشگاه آ س رم  |هواداران باشگاه آ س رم  |رئیس باشگاه آ س رم  |تاریخ تاسیس باشگاه آ س رم  |ثروت باشگاه آ س رم  |افتخارات باشگاه آ س رم  |عکس پرچم باشگاه آ س رم  |تاریخچه  باشگاه آ س رم  | باشگاه آ س رم  ویکی پدیا|بیوگرافی باشگاه آ س رم  |لقب باشگاه آ س رم  |رکورد های باشگاه آ س رم  |لباس دوم باشگاه آ س رم  |لباس های باشگاه آ س رم  |نام ورزشگاه باشگاه آ س رم  |عکس...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه فوتبال یوونتوس

رئیس باشگاه یوونتوس  |تاریخ تاسیس باشگاه یوونتوس  |رکورد داران باشگاه یوونتوس  |تاریخچه  باشگاه یوونتوس  |بیوگرافی باشگاه یوونتوس  |عکس لوگوی باشگاه یوونتوس  |لقب باشگاه یوونتوس  |نشان باشگاه یوونتوس  |لوگوی باشگاه یوونتوس  |آرم باشگاه یوونتوس  |لباس های باشگاه یوونتوس  |افتخارات باشگاه یوونتوس  |عکس پرچم باشگاه یوونتوس  |بیوگرافی بازیکنان باشگاه یوونتوس  |ثروت باشگاه یوونتوس  |هواداران باشگاه یوونتوس  |مالک باشگاه یوونتوس  |ورزشگاه خانگی باشگاه یوونتوس  |لباس دوم باشگاه یوونتوس  |نام ورزشگاه باشگاه یوونتوس  |عکس بازیکنان باشگاه یوونتوس  | باشگاه یوونتوس  ویکی پدیا| نام کامل باشگاه فوتبال یوونتوس لقب بانوی پیر ( Vecchia Signora ) سیاه‌سفیدها ( bianconeri ) گورخرها ( Zebre ) قاتل بانو...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه فوتبال فولام

تاریخچه  باشگاه فولام  |آرم باشگاه فولام  |لقب باشگاه فولام  |تاریخ تاسیس باشگاه فولام  |لوگوی باشگاه فولام  |بیوگرافی بازیکنان باشگاه فولام  |ورزشگاه خانگی باشگاه فولام  | باشگاه فولام  ویکی پدیا|افتخارات باشگاه فولام  |نام ورزشگاه باشگاه فولام  |لباس های باشگاه فولام  |رکورد داران باشگاه فولام  |لباس دوم باشگاه فولام  |مالک باشگاه فولام  |نشان باشگاه فولام  |عکس بازیکنان باشگاه فولام  |هواداران باشگاه فولام  |ثروت باشگاه فولام  |عکس لوگوی باشگاه فولام  |عکس پرچم باشگاه فولام  |بیوگرافی باشگاه فولام  |رئیس باشگاه فولام  | نام کامل باشگاه فولهام فوتبال کلاب Fulham Football Club لقب(ها) سفیدها سوسن‌های سفید تاریخ تأسیس ۱۸۷۹ نام ورزشگاه کراون کاتج ، فولهام،...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه فوتبال ساوتهمپتون

لباس دوم باشگاه ساوتهمپتون  |بیوگرافی بازیکنان باشگاه ساوتهمپتون  |آرم باشگاه ساوتهمپتون  |عکس لوگوی باشگاه ساوتهمپتون  |افتخارات باشگاه ساوتهمپتون  |لوگوی باشگاه ساوتهمپتون  |مالک باشگاه ساوتهمپتون  |ثروت باشگاه ساوتهمپتون  |لقب باشگاه ساوتهمپتون  |ورزشگاه خانگی باشگاه ساوتهمپتون  |نشان باشگاه ساوتهمپتون  |عکس پرچم باشگاه ساوتهمپتون  |عکس بازیکنان باشگاه ساوتهمپتون  |هواداران باشگاه ساوتهمپتون  |تاریخچه  باشگاه ساوتهمپتون  |تاریخ تاسیس باشگاه ساوتهمپتون  |رکورد داران باشگاه ساوتهمپتون  |لباس های باشگاه ساوتهمپتون  | باشگاه ساوتهمپتون  ویکی پدیا|نام ورزشگاه باشگاه ساوتهمپتون  |بیوگرافی باشگاه ساوتهمپتون  |رئیس باشگاه ساوتهمپتون  | نام کامل باشگاه باشگاه فوتبال ساوتهمپتون تاریخ تأسیس ۲۱ نوامبر ۱۸۸۵ نام ورزشگاه ورزشگاه سنت مری (گنجایش: ۳۲٬۵۸۹ نفر) مالک کاتارینا لیبهر...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه فوتبال استوک سیتی

آرم باشگاه استوک سیتی  |لباس های باشگاه استوک سیتی  |عکس بازیکنان باشگاه استوک سیتی  |بیوگرافی بازیکنان باشگاه استوک سیتی  |رئیس باشگاه استوک سیتی  |مالک باشگاه استوک سیتی  |بیوگرافی باشگاه استوک سیتی  |ثروت باشگاه استوک سیتی  |تاریخ تاسیس باشگاه استوک سیتی  |ورزشگاه خانگی باشگاه استوک سیتی  |هواداران باشگاه استوک سیتی  |رکورد داران باشگاه استوک سیتی  |تاریخچه  باشگاه استوک سیتی  |عکس لوگوی باشگاه استوک سیتی  |لوگوی باشگاه استوک سیتی  |نشان باشگاه استوک سیتی  | باشگاه استوک سیتی  ویکی پدیا|افتخارات باشگاه استوک سیتی  |عکس پرچم باشگاه استوک سیتی  |لباس دوم باشگاه استوک سیتی  |نام ورزشگاه باشگاه استوک سیتی  |لقب باشگاه استوک سیتی  |...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه فوتبال کوئینز پارک رنجرز

عکس پرچم باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |بیوگرافی بازیکنان باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |عکس لوگوی باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |هواداران باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |ورزشگاه خانگی باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |آرم باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |لباس دوم باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |لوگوی باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |نام ورزشگاه باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |مالک باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |تاریخ تاسیس باشگاه کوئینز پارک رنجرز  | باشگاه کوئینز پارک رنجرز  ویکی پدیا|عکس بازیکنان باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |رئیس باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |لقب باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |رکورد داران باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |افتخارات باشگاه کوئینز پارک رنجرز  |بیوگرافی باشگاه کوئینز پارک رنجرز ...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه فوتبال تاتنهام

عکس لوگوی باشگاه تاتنهام   |بیوگرافی باشگاه تاتنهام   |رکورد داران باشگاه تاتنهام   |تاریخچه  باشگاه تاتنهام   |ورزشگاه خانگی باشگاه تاتنهام   |افتخارات باشگاه تاتنهام   |مالک باشگاه تاتنهام   |تاریخ تاسیس باشگاه تاتنهام   |لباس دوم باشگاه تاتنهام   |ثروت باشگاه تاتنهام   |عکس پرچم باشگاه تاتنهام   |لوگوی باشگاه تاتنهام   |آرم باشگاه تاتنهام   |رئیس باشگاه تاتنهام   |عکس بازیکنان باشگاه تاتنهام   |بیوگرافی بازیکنان باشگاه تاتنهام   |لباس های باشگاه تاتنهام   | باشگاه تاتنهام   ویکی پدیا|نام ورزشگاه باشگاه تاتنهام   |نشان باشگاه تاتنهام   |لقب باشگاه تاتنهام   |هواداران باشگاه تاتنهام   | نام کامل باشگاه باشگاه فوتبال تاتنهام هاتسپر تاریخ تأسیس سال ۱۸۸۲ با نام هاتسپر نام ورزشگاه وایت هارت لن (گنجایش: ۳۶|۳۱۰ )...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...
بیوگرافی باشگاه فوتبال وستهام یونایتد

رئیس باشگاه وستهام   |رکورد داران باشگاه وستهام   |افتخارات باشگاه وستهام   |نشان باشگاه وستهام   |آرم باشگاه وستهام   |تاریخ تاسیس باشگاه وستهام   |تاریخچه  باشگاه وستهام   |بیوگرافی باشگاه وستهام   |عکس پرچم باشگاه وستهام   |ورزشگاه خانگی باشگاه وستهام   |لوگوی باشگاه وستهام   |لباس های باشگاه وستهام   | باشگاه وستهام   ویکی پدیا|مالک باشگاه وستهام   |عکس بازیکنان باشگاه وستهام   |بیوگرافی بازیکنان باشگاه وستهام   |ثروت باشگاه وستهام   |نام ورزشگاه باشگاه وستهام   |لقب باشگاه وستهام   |عکس لوگوی باشگاه وستهام   |هواداران باشگاه وستهام   |لباس دوم باشگاه وستهام   | نام کامل باشگاه باشگاه فوتبال وستهام یونایتد لقب(ها) چکش ها تاریخ تأسیس ۱۸۹۵ نام ورزشگاه بولین گراوند (گنجایش: ۳۵٬۰۱۶) مالک دیوید سولیوان...

برای مشاهده کامل مطلب  کلیک   کنید...