در چه سخته از چشمش بیفتی مجموعه ای از متن های عاشقانه جدید را برای شما عزیزان قرار دادیم که شامل ۴ متن متفاوت و خواندنی هست و …

چه سخته از چشمش بیفتی

چه سخته از چشمش بیفتی ⋆

چه سخته از چشمش بیفتی

به سادگیِ زن‌ها نگاه نکن
زن‌ها ساده دل می‌بندند
ساده می‌گذرند
ساده می‌بخشند
ولی فهمیدن راز چشم‌هایشان ساده نیست!
فهمیدنِ اینکه از تو و از زندگی چه می‌خواهند ساده نیست!
‌سال ها طول می‌کشد تا بفهمی چه رابطه‌ای میانِ رنگ رژ لب و رنگ موی یک زن با رنگ دلش و حال و هوایش وجود دارد!
یک عمر زمان می‌برد تا بفهمی روشنی و تیرگیِ آرایشِ یک زن با روشنی و تاریکیِ زندگی‌اش رابطه‌ی عکس دارد یا مستقیم؟
اینکه زن‌ها دل که ببرّند موهایشان را کوتاهِ کوتاهِ کوتاه می‌کنند یک کلیشه است!
اینکه همه‌ی زن‌ها دلشان که بگیرد غلیظ آرایش می‌کنند یک قانونِ کلی نیست!
سعی نکن تمامِ زن‌های جهان را بشناسی و با همه‌شان یک‌جور تا کنی
زن‌ها شبیهِ هم نیستند!
هر زن رمز و رازهای به‌خصوصی دارد
واکنشِ زن‌های جهان به هر اتفاقی ممکن است به اندازه اثر انگشتشان متفاوت و منحصر به فرد باشد!
زن‌ها را باهم یکی نکن.
در بحرِ چشم‌های یک زن غرق شو و بدان داری در دریایی دست و پا می‌زنی که اِلی‌الابد هم در آن بمانی باز جا هست برای غرق‌تر شدن!
می‌گویند زن‌ها اثر هنریِ خداوندند
و من می‌گویم هیچ مُفَسِّری هنوز پی به سِرِّ هستیِ زن نبُرده!

چه سخته از چشمش بیفتی ⋆

چه سخته از چشمش بیفتی

 

سر به دیوار کدام خرابه گذاشتی؟
عشق؟
آواری کاهگلی که با باران خودش را تقسیم کرده…
سیل…
غم…
نفرت…
عشق!
رفت و هنوز افسوسش را
پیرمرد دست فروش، تویِ بساطش به حراج گذاشته…
و
جیغ میکشد ؛

دل برای فروش…
عشق برای فروش…
من برایِ ….
و جسدهایی بدون قلب و هدفون در گوش..
سر به دیوار کدام ناکجا گذاشتی؟
به کدام پوچ فکر میکنی؟
من؟
تو؟
ما؟
تنهایی؟
مثل کسی که کلید خانه اش را جا گذاشته و باید شب را در خیابان پرسه بزند تا صبح… غمِ کدام غم را بخوریم؟
.
غم فروخته شدن،
به دست خودم….
چقدر ارزان خودمان را فروختیم..