بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

ناصر ملک مطیعی برای مردم قیافه نمی گرفت!