در موندنی ترین مسافر تا ابد خدانگهدار سری جدید از متن های عاشقانه را قرار دادیم که شامل ۵ متن احساسی و عاشقانه هست که با تصاویر مرتبط هماهنگ …

موندنی ترین مسافر تا ابد خدانگهدار

متن عاشقانه۱ :

موندنی ترین مسافر تا ابد خدانگهدار ⋆

موندنی ترین مسافر تا ابد خدانگهدار

کمی عاقل باش
سعی نکن کسی که از زندگیت رفته را با چنگ و دندان برگردانی…نگه داری!
اگر خیلی دوستت داشت که نمی رفت!
عاقل باش احمق
آدمی که یک بار رفته
رفتن را بلد شده
مسیرش را یاد گرفته
دفعه ی بعد راحت تَر می رود
زودتر می رود
دلبر تَر می رود
دفعه ی بعد
تو می مانی و
قلبِ له شده ات
دفعه ی بعد تو می مانی و
جایِ زخمِ اعتمادی
که چرک کرده و تمام جانت را گرفته!
سلول به سلولت را
عفونی کرده
مغز و قلب و افکارت را!
دفعه ی بعد
تو در گذشته ات راه می روی فقط!
آدمی میشوی
که خودت را هم نمی شناسی.
شبیه کسی میشوی که نبودی..
بی آینده…بی گذشته…پوچ!
عاقل باش احمق
آدمی که رفت..
رفت!
بگذار برود…
یک بار برود
یک هو برود!
نرفتن که خواهش و تمنا ندارد
اصرار ندارد
دست و پا زدن ندارد.
کسی که بخواهد برود
از در نرود
از پنجره می رود!
اصلن
دیوار را خراب می کند و می رود..
تنهایی
و
یک قلبِ تَرَک خورده
بهتر از
قلب و ذهن ِ عفونی ست…
به خودت بیا
لطفن!

متن عاشقانه ۲ :

موندنی ترین مسافر تا ابد خدانگهدار ⋆

موندنی ترین مسافر تا ابد خدانگهدار

اینجا جایی ست
که گریه های یک مرد “ننگ” محسوب می شود
هزاران هزار بار شنیده ایم:
“مرد را چه به اشک ریختن”
به جای آنکه بگویند :
چه بر سرت آمده
که اینگونه از جهان بریده ای…
من اما می گویم
این حرف ها مفت هم نمی ارزد
مرد اگر “مرد” باشد
یک روز به حال تمام دردهایش اشک می ریزد
کوله ی غم را پایین خواهد گذاشت
نقطه ی پایان را می گذارد
و از نو شروع می کند
مردانگی یک مرد به اشک نریختن نیست
به شانه های محکمی ست
که بدانی هیچگاه تنهایت نمی گذارد…