در مرد بودن سخت ترین کار دنیاست سری جدید از پست و متن های عاشقانه را قرار داده ایم که در مورد خیانت و نامردی های روزگار و …

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست

 متن غمگین برای خدافظی| متن غمگین ۹۲| متن غمگین تسلیت| متن غمگین تولد| متن تنهایی برگ| متن تنهایی غمگین| متن تنهایی| عکس با متن تنهایی| تصاویر و متن تنهایی غمگین| متن عاشقانه| متن عاشقانه

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست ⋆

به گمانم
سخت ترین کار دنیای امروز
” مرد ” بودن است
” نگاهت ” را از ” اخبار ایران و جهان” برگیری
و خبر از دنیای ” چشمان زنی ” بگیری
که از صبح می خواسته
چیزی را به تو بگوید
اما ” سکوت ” کرده است :

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست ⋆

هنگامی که عاشق یک زن میشوید،
شما در هنگام آزادی زن عاشق میشوید

ولی وقتی که او را به خانه آوردید، همه ی امکانات آزاد بودن را از او میگیرید، و با این گرفتن آزادی ها زیبایی او را هم از او باز می ستانید

بعد ناگهان یک روز در می یابید که دیگر عاشق او نیستید، چون او دیگر زن زیبایی نیست، این اتفاق همیشه می افتد

بعد از این حادثه به جستجوی زن دیگر میپردازید و اصلا فکر نمیکنید که چه اتفاقی افتاده است

شما به این فرآیند و اینکه چطور
زیبایی زن را از بین برده اید توجهی نمیکنی….

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست ⋆

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست

ای خستہ … بیا آینہ بردار
خودرا بہ تبِ حادثہ نسپار
این بار چــرا در پیِ اویی
دیوانہ نشو دست نگھدار
دیوانہ نشوفڪرِچہ هستی
اورفتہ خودت را نده آزار
دیوانہ نشو دست نگھدار…

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست ⋆

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست

انسانیت را
فریفته‌اند…
صداقت را در شیشه‌ی
ناباوری ریخته‌اند….
عشق را به
تمسخر گرفته‌اند…
وفا را در دره‌ی
مرگ انداخته‌اند…
بیایید بهترزیستن
رابیاموزیم.

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست ⋆

مرد بودن سخت ترین کار دنیاست

بیا قانون “دوستت دارم” را بین خودمان وضع کنیم
صبح ها تلفنت را بردار
به عکسم خیره شو
طوری که انگار قرار است
برای همیشه نباشم
“صبحت بخیر” را طوری بگو
که “عزیزم” ها و “جانم” هایش آزاد شود
و بریزد به رگ هایم
بگذار همین اول صبح تنِ من برایت بلرزد
و بترسم که مبادا روزی نباشی
دو فنجان قهوه ی ساده را بگذارم روی میز
و دلم بلرزد برای شنیدن یک ” دوستت دارم”
و تو نگاهت را بپاشی به فنجان های قهوه
و نگاه بی قرار من
دلم بخواهد که بگویی ” دوستت دارم”
و تو به جای هر بار گفتنش،
صدبار با نگاهت قربان صدقه م بروی
و من از فکر نداشتنت بمیرم و اسپند دود کنم
بیا با همین قانون ساده
کمی زندگی کنیم