در لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه مجموعه ای از طرح های درخواستی کاربران مبنی بر طراحی لوگوی اسم با طرح تاریخ آشنایی را قرار دادیم که …

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه

عکس اسم ناهید و حسن

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه

گر تیر به جانب فلک بگشایی
شب خال سیه از رخ مه بربایی
از تیر تو خصم تو کمان پشت شود
گر پشت کمان خود برو بنمایی

عکس اسم مهلا و احسان

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه

ای باد صبا غالیه سا می آیی
چون مشک خطا نافه گشا می آیی
معلومم شد که از کجا می آیی
از تربت آل مصطفی می آیی

عکس اسم مونا و سجاد

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه

در دست مرض گرچه زبون می آیی
برپای روی و سرنگون می آیی
گر بر سرت آسیا همی گردانند
چون سفله ز آسیا برون می آیی

عکس اسم نگین و یاسین

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

ای ابر پر آب بر هوا می پویی
گریان گریان رخ ز حیا می شویی
فریاد کنان چو رعد و برداشته آب
از بهر حسین ، کربلا می جویی

عکس اسم آیسان و مرتضی

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

ای روشنی دیده بینا که تویی
گویایی نطق های گویا که تویی
آنجا که تویی محل قرب است ولیک
مارا چه محل رسیدن آنجا که تویی

عکس اسم مریم و مهدی

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

ای روشنی دیده بینا که تویی
گویایی نطق های گویا که تویی
آنجا که تویی محل قرب است ولیک
مارا چه محل رسیدن آنجا که تویی

عکس اسم هدیه و علی

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

سفید مرغى بدُم وَر شاخ پسته
سِیَه دستى زده بالم شکسته

فَلک تیرم نزن بالُم تو نشکن

غبار بى کسى ور مُوْ نشسته

عکس اسم ناهید و سهیل

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

خداوندا دلم شیدایه امروز

که یارم دور و ناپیدایه امروز

کنار چشم مو حاصل بکاره

که آب چشم مو دریایه امروز

عکس اسم زینب و هادی

لوگوی اسم های تاریخ آشنایی سه ⋆

دو سه روزه که یارم ناز کرده

دَرِ غصه به رویم باز کرده

قفس بشکسته و مرغم پریده

نمى‏دونم کجا پرواز کرده