در لوگوی اسم سری نوزدهم تعداد ۱۴ در خواست طراحی لوگوی سه بعدی و عاشقانه ترکیبی از جانب کاربران گرامی را آماده و قرار داده ایم که از طرح های جدید در این زمینه استفاده شد و …

لوگوی اسم سری نوزدهم

لوگوی اسم علی و سمانه برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

زمان برای من
شمارش قدم های توست
به ساعت ها اعتقادی ندارم
هروقت قدم برداری
به سمتم بیایی
عمر من می گذرد
زندگی ام جریان دارد
وگرنه وقتی کنارم نیستی
زندگی نمی کنم
اصلا زنده نیستم !

لوگوی اسم امین و زهرا برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داری
درست وســط کـویـر
همون قدر زندگی بخش
همون قدر مــحــال

.
.

زندگی تعداد نفس هایی که می کشیم نیست
تعداد نفس هائیه که از عشق به شماره افتادنِ

لوگوی اسم دانیال و زهرا برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

لوگوی اسم احسان و فاطمه برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

لوگوی اسم سعید و فرزانه  برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

لوگوی اسم مسعود و زهرا برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

لوگوی اسم تولدت مبارک بهانه زندگیم برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

می گویند عشق خدا به همه یکسان است
ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد
وگرنه به همه یکی مثل تو میداد . . .

لوگوی اسم سید محمد و راحله برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

لوگوی اسم سید طه برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

به دلم نشستی ولی دو زانو
معذب نباش
برو عقب قشنگ تکیه بده
پاهاتم دراز کن
این دل فقط جای توئه

لوگوی اسم زهرا و امین برای پروفایل

لوگوی اسم سری نوزدهم ⋆

خوشبختی من ، رنگین کمان لبخند توست که
با هر ترنم باران شکل می گیرد
فقط برایم لبخند بزن
من اشک آسمان را هم در می آورم

.
.

همیشه نمیشه زد به بیخیالی و گفت :

تنها امده ام
تنها می روم
یک وقت هایی
شاید حتی برای ساعتی
یا دقیقه ای
کم میاری
دل وامانده ات . . .
.
.
یک نفر را می خواهد . . . !

.
.

باز یادت میکنم تا نگویی بی وفاست
از تو دورم گرچه این دل لحظه لظحه با شماست