در لوگوی اسم سری سی و دوم  طرح های درخواستی کاربران مبنی بر طراحی سه بعدی و فانتزی لوگوی های اسم آنان با طرح دلخواه قرار گرفته که شامل ۱۴ لوگوی اسم و …

لوگوی اسم سری سی و دوم

لوگوی اسم|سری سی و دوم|متن لوگوی اسم|لوگوی سه بعدی روز مرد|لوگوی سه بعدی تبریک روز پدر|

تمـامیـت روز هایم

شبـــــهایم؛

از آنِ تــــــو

تـــــو

فقـــــــــط بگــــــــذار

دست هایت

آرام کننـد

تمامیت مــــــــرا

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

♥️♥️ این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : اَگِه یِه روز نَبینَمِت چقَدر دِلَم بَرات تَنگ میشِه . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : نَبودَنِت بَرام پــــــــــــــایانِ زِندِگیه . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : یِه گوشِه چِشاتُو بِه هَمِه دُنیا نِمیدَم . .
♥♥️️ می خوام بِگَم : بیشتَر اَز عِشقِ لِیلی بِه مَجنون عاشِقِتَم . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : هَر جور کِه باشی دوستِت دارَم . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : مِثلِ نَفَسی بَرام اَگِه نَباشی مَنَم نیستَم . . .
♥️♥️ میخوام بِگَم : هَر شَب با خیالِت می خوابَم . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : جایگاهِ هَمیشِگیت تو قَلبِ مَنِه . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : حاضِرَم قَشَنگتَرین لَحظِه هام رُو با سَخت تَرین دَقایِقَت عَوَض کُنَم . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : لَحظِه ای کِه تُو رُو میبینَم بِهتَرین لَحظِه زِندِگیمِه . . .
♥️♥️ می خوام بِگَم : دَر یک کلام هــَـمہ وجـ♥️ــودم توے…

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

♣️ ” عـِشـْــقَــم خـٰانُــومَـم ”
♣️ هیـْـچِ میـٰدٰانیُ ؟ کِه تـــُــو . .تَنـــْهٰا عِشْــقِ . . هـَــر دُو دُنیــٰـایِ مَنی . .
♣️ حَســُـودَم . .حَتــیٰ . .آرِزویِ داشْتَـنــِـت را هَم . . بـِــه کسَــی نِمی دَهــَم . .
♣️ فِکــرِ بـوُدنـِت دیــوٰانِـه اَم می کـُــنَد . .آخ اگـَـر بــٰاشــی . . بَـرایـَت دیوٰانِگـی رٰا تَمـٰـام خـوٰاهَم کَرد . .
♣️ میخوٰام بِشی عِشقِ خُودَم . . چوُن خِیلی دوُسِت دٰارَم . .
♣️ میخٰام هَمِه زِندِگیمُو بِه پٰات بریزَم . .
♣️ خُدا بِخدٰا بِهت میرِسم . .
♣️ بَعد خُدا بایَد خُودت بِخوٰای . . خُودِت بِهتَر میدوُنی هَمِه دُنیٰامی . .
♣️ دوُسِت دٰارم تٰا آخَر عُمر پٰات میمُونَم . .

لوگوی سه بعدی تبریک روز مرد
♣️ پـٰایـٰانـْ .. ♣️

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

ღ نابینا به ماه گفت:
ღ دوستت دارم.
ღ ماه گفت:چطوری؟ تو که مرا نمی بینی!
ღ نابینا گفت:
ღ چون نمی بینمت دوستت دارم.
ღ ماه گفت:چرا؟
ღ نابینا گفت:
ღ اگر می دیدمت عاشق زیبایی ات می شدم،ولی حالا که نمی بینمت عاشق خودت هستم.

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم

کنج دلم تو بغلم نشستی عشقم ❤
خبر دارن از عشقمون همه تو این شهر
یه تار موتو به یه دنیا نمیدم ❤
بخدا به خدا این عشقو نمیدم
همه خمار این دو چشم نازو مستن ❤
واسه اینه که عاشقات خمارت هستن
نمیدونن که تنها خلقت خدایی ❤
تو چقد محشری فرشته خدایی
دله بیقرارت میشم عزیز جونم میشی ❤
خاطرخوات میشم تنها حسودم میشی
نگرانت میشم عاشق عشقم میشی ❤
مهربونت میشم پاره ی جونم میشی
دلم تنگه برا چشمات قلبم هدیه واسه دنیات ❤
بزار امشب باهات باشم که بیخیال غم باشم
که بیخیال دنیا شم… ❤

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

قلبِ من ، قلبِ ٺو …❤️
دسٺِ من ، نازِ ٺو …
غمِ من ، فدایِ ٺو …
فڪرِ من ،صورٺِ ماه ٺو …
اشڪِ من ، بسٺہ بہ آه ٺو !!
حسِ من ، نگاهِ ٺو …
دردِ من ، فدایِ ٺوو …
اینهمہ من …اینهمہ ٺو
بالیده بہ ٺنم …برایِ ٺو
یڪی از زیر و باز هم زیر …
اما برایِ ٺوو … برایِ ٺووو
و این زیباٺرین حس من اسٺ …فقط ،
برای ٺوو . . .برای ٺوووو ….

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﺎﺯ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺁﺳﻮﺩﮔﯽ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﺪﯾﻪ ﯼ منﺍﺯ ﺧﺪﺍ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﯾﮏ ﻫﻢ ﺻﺪﺍ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺸﻖ ﻭ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻟﻄﯿﻒ؛ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺎﺷﻘﯽ؛ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﯽ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻋﺎﻃﻔﻪ؛ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﻌﺪﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺻﻔﺎ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﺭﺍﺯ؛ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﺎﺭ ﯾﮑﺪﻝ؛ ﯾﮏ ﺷﻔﯿﻖ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺪﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭﺩ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﺣﺲ ﺧﻮﺵ؛ ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺐ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﯿﻖ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﻣﺮﻫﻢ ﻫﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ
عشقم ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم

✘ دست منه توی دستاتو سهم منه همه دنیاتو
جون منی می مونم با تو
✘ هرشب تو خوابمی رویاتو
بگو به خود من حرفاتو
✘ می دونی نمی گیرن جاتو
فقط باتو عشقم ، می تونم آروم شم
✘ بازم مثل هرشب ، بیا تو آغوشم
رو هرکی به جز تو ، چشامو می بندم
✘ تورو میبینم تو آینده م
وقتی که پیشمی خوشحالم ، عشق اومده با تو دنبالم
✘ چه سال خوبیه امسالم
عشق تو رو تا دلم فهمید زندگی واسه ی من خندید
✘ خوشبختی بارون شد و بارید
فقط باتو عشقم ، می تونم آروم شم

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

❤ پسر : سلام عزیزم، چطوری؟
دختر : سلام گلم، خیلی بد ..
❤ پسر : چرا؟ چی شده؟
دختر : باید جدا بشیم
❤ پسر : چرا ؟
دختر: یه خانواده ای من رو پسندیدن واسه پسرشون، خانواده ❤ منم راضین.. الانم باید ازت تشکر کنم بخاطر همه چیز و باید برم خونه چون مادر پسره اومده میخواد من رو ببینه… ❤ پسر : اشکات رو پاک کن …تا بهتر جلو چشم بیای … چون مادرم نمیخواد عروسش رو غمگین ببینه… !!

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم

شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه
گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم

با پرتو ماه آیم و چون سایه‌ی دیوار
گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم

ღ بگو چگونه
ღ بمیرمت
ღ که اینگونه
ღ در من نفس می کشی!
ღ بگو چگونه
ღ وابسته ی بودنت نباشم
ღ که اینگونه
زندگی ام را با من قدم می زنی!
ღ و خنده ات را
ღ بیخ گوشم جا می گذاری!
ღ بگو چگونه در تو حبس نباشم
ღ که اینگونه در من جاری هستی!
ღ تو بگو چگونه ترسِ از دست دادنت را نداشته باشم
ღ که اینگونه با تو حالم خوب است!

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم

عادت کردم… به همین خنده ی زیبات…❤
عادت کردم…
هی جااااااان…هی جان…❤
عادت کردم… به آروم بودن چشمات….
عادت کردم…❤
هی جاااااااان…هی جان…

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم

امشب میان بغض خاموشم
تنهایی خود را عزا دارم
یک حسرتی از رفتنت مانده
در عمق جان،اینگونه میبارم

ای کاش کفش رفتنت را گم
میکردی آخر بین بازارم
بن بست میشد کوچه ی تردید
از هر “خ د ا حا فظ”چه بیزارم

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم

تو مرا آزردی …
که خودم کوچ کنم از شَهرت ..
تو خیالت راحت …!
میروم از قلبت
میشوم دورترین خاطره در شبهایت
تو به من میخندی..
و به خود میگویی:
باز می آید و میسوزد از این عشق .. ولی
برنمیگردم … نه
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد ..
“عشق زیباست و حرمت دارد”

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم

بٌرٌُای بٌا تٌوُ بٌوُכنُمُ رٌُاهُ سٌتٌارٌُهُ رٌُفٌتٌهُ امُ هُرٌُ سٌفٌرٌُ ثٌانُیهُ رٌُا مُنُ بٌهُ شُمُارٌُهُ رٌُفٌتٌهُ امُ هُزٌارٌُ پٌٌنُجٌرٌُهُ نُگٌاهُ כرٌُ انُتٌظٌارٌُ سٌاخٌتٌهُ امُ رٌُوُحٌ غٌرٌُوُرٌُ مُرٌُכهُ رٌُا כرٌُ اشُک خٌوُכ شُنُاخٌتٌهُ امُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای اسٌمُ مُرٌُا صٌכا بٌزٌنُ بٌهُ قٌصٌهُ כعُوُتٌمُ بٌکنُ بٌهُ خٌوُابٌ رٌُوُی شُانُهُ اتٌ بٌیا بٌכ عُاכتٌمُ بٌکنُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای مُرٌُا بٌهُ خٌلٌـوُتٌتٌ بٌبٌرٌُ جٌانُ بٌכهُ بٌهُ نُگٌاهُ مُنُ بٌبٌوُسٌ تٌا پٌٌاک شُوُכ כرٌُ عُشُقٌ تٌوُ گٌنُاهُ مُنُ شُبٌانُهُ بٌا نُگٌاهُ تٌوُ رٌُنُگٌ سٌپٌٌیכهُ مُی شُوُכ گٌلٌـ ازٌ تٌمُاشُای رٌُخٌتٌ چٌهُ آبٌכیכهُ مُی شُوُכ پٌٌیشُِ شُرٌُابٌ چٌشُمُ تٌوُ بٌاכهُ کنُارٌُ مُی رٌُوُכ سٌرٌُی کهُ گٌرٌُمُ عُشُقٌ تٌوُسٌتٌ بٌهُ سٌمُتٌ כارٌُ مُی כوُכ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای اسٌمُ مُرٌُا صٌכا بٌزٌنُ بٌهُ قٌصٌهُ כعُوُتٌمُ بٌکنُ بٌهُ خٌوُابٌ رٌُوُی شُانُهُ اتٌ بٌیا بٌכ عُاכتٌمُ بٌکنُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای مُرٌُا بٌهُ خٌلٌـوُتٌتٌ بٌبٌرٌُ جٌانُ بٌכهُ بٌهُ نُگٌاهُ مُنُ بٌبٌوُسٌ تٌا پٌٌاک شُوُכ כرٌُ عُشُقٌ تٌوُ گٌنُاهُ مُنُ

لوگوی اسم سری سی و دوم ⋆

لوگوی اسم سری سی و دوم