Notice: تابع register_sidebar به‌صورت نادرست فراخوانی شد. No id was set in the arguments array for the "ستون کناری 1" sidebar. Defaulting to "sidebar-1". Manually set the id to "sidebar-1" to silence this notice and keep existing sidebar content. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 4.2.0 اضافه شده است) in /home/photobio/public_html/wp-includes/functions.php on line 3943

بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

قصه کودکانه بلند، الاغ حواس پرت

قصه کودکانه بلند، الاغ حواس پرت

قصه کودکانه بلند، الاغ حواس پرت

گوش‌بل‌ خواب‌ بود که‌ صدایی به‌ گوشش‌ خورد: «پاشو الاغ‌ تنبلِ‌ بی کارِ خوش‌خواب

چشم‌هایش‌ را باز کرد و فوری از جا پرید؛ امّا دیگر آن‌ صدا را نشنید. صدای جیک‌ جیک گنجشک‌ها به‌ گوشش‌ خورد. با مهربانی‌ عرعر کرد که عرعرش‌ یک شعر کوتاه‌ بود:

صاحب‌ من‌ کجایه‌

رفته‌ که‌ زود بیایه‌

قلی جانم‌ دوباره‌

برام‌ علف‌ می‌آره‌

هر چه‌ عرعر کرد، خبری از صاحبش‌ نشد. به‌ طرف‌ اتاق‌ پیرمرد رفت‌. پیرمرد توی اتاقش‌ نبود‌. دوباره‌ عرعر کرد، یعنی: «وای باز هم‌ دیر از خواب‌ بیدار شدم‌ و صاحبم‌ تنها رفته‌ باغ‌ تا غذا بیاورد.» به‌ طرف‌ طویله‌ رفت‌ که‌ پالانش‌ را بپوشد؛ اما پالانش‌ نبود. داخل‌ طویله‌ را گشت‌. حیاط‌ را نگاه‌ کرد، اما بی‌فایده‌ بود. به‌ طرف‌ حوض‌ رفت‌. خواست‌ آب‌ بخورد که‌ عکس‌ خودش‌ را توی آب‌ دید. یک خر که‌ پالان،‌ پشتش‌ بود و از توی آب‌ به‌ او نگاه‌ می‌کرد. با تعجّب‌ گفت‌: «وای!‌ من‌ چه قدر ساده‌ام‌. پالان‌ روی پشتم‌ است‌ و خودم‌ خبر ندارم‌. بگو چرا شب‌ خوابم‌ نمی‌برد و احساس‌ می‌کردم‌ قوز درآوردم‌. پالانم‌ را درنیاورده‌ بودم‌.»

گوش بل آب‌ را‌ خورد؛ از گوشه‌ی حیاط‌ خورجین‌ را برداشت‌ و روی پشتش‌ انداخت و عرعر کنان‌ به باغ رفت‌‌. دوباره‌ شروع‌ کرد به‌ سر و صدا: «عر و عر و عر/ ای صاحبِ‌ خر/ کجایی عزیز/ قلی تمیز.» صدایی از قلی جان‌ نیامد. گوش‌بل‌ همه‌ی باغ‌ را گشت‌، ولی صاحبش‌ را پیدا نکرد. با خودش‌ گفت‌: «حتماً صاحبم‌ جایی کار داشته‌. خب‌، حالا که‌ می‌خواهم‌ بروم‌، بهتر است‌ علف‌ و یونجه‌ و سیب‌ بچینم‌ که‌ دست‌ خالی نباشم‌.» علف‌ زیادی چید و یک کوه‌ علف‌ توی باغ‌ درست‌ کرد. بعد‌ سراغ‌ درخت‌ سیب‌ رفت‌. با کله‌اش‌ محکم‌ به‌ درخت‌ کوبید و سیب‌های رسیده‌ و کال‌، روی سرش‌ ریخت‌. دو، سه‌ تا سیب‌ خورد. حالش‌ که‌ جا آمد گفت‌: «حالا علف‌ها را چه‌ جوری ببرم‌؟ نه‌ طناب‌ دارم‌ نه‌ گونی» توی این‌ فکرها بود که‌ یادش‌ افتاد روی پشتش‌ خورجین‌ است‌؛ امّا خورجین‌ را چطور باید زمین‌ می‌گذاشت‌. سرش‌ را به‌ طرف‌ خورجین‌ خم‌ کرد تا با دندان‌هایش‌ خورجین‌ را بیندازد زمین‌، ولی نتوانست‌. خودش‌ را چند بار تکان‌ داد. بالا و پایین‌ پرید. فایده‌ نداشت‌. به‌ طرف‌ درختی رفت‌. خورجین‌ به‌ شاخه‌ی درخت‌ گیر کرد. چند قدم‌ جلو رفت‌ تا خورجین‌ از پشتش‌ جدا شود، امّا شاخه‌ شکست‌ و خورجین‌ سر جایش‌ ماند. با خودش‌ گفت‌: «بهتر است‌ خودم‌ را با خورجین‌ بیندازم‌ زمین‌». به پشت روی زمین‌ خوابید. بالاخره‌ خورجین‌ از پشتش‌ جدا شد.

علف‌ها را توی خورجین‌ ریخت‌، خورجین‌ پُرپر بود و دیگر جایی برای سیب‌ها نمانده‌ بود. نفس‌ بلندی کشید و گفت‌: «خب‌ حالا بروم‌ و صاحبم‌ را خوش‌حال‌ کنم‌». امّا چطور خورجین‌ را روی پشتش‌ می‌گذاشت‌؛ فکر کرد و فکر کرد. نشست‌. سرش‌ را زیر خورجین‌ برد. خورجین‌ روی سرش‌ جا گرفت‌. از جا بلند شد. خورجین‌ روی سرش‌ سنگینی می‌کرد. گوش‌بل‌ هیچ‌ جا را نمی‌دید. با خودش‌ گفت‌: «عجب‌ مکافاتی کشیدم‌ها. اگر صاحبم‌ این‌جا بود، راحت‌ خورجین‌ را به‌ روی پشتم‌ می‌گذاشت‌؛‌ عیبی ندارد. انگار یک خر کورم‌! راه‌ را که‌ بلدم».

همه‌ جا برای الاغ‌ تاریک بود. خورجین‌ روی سرش‌ تاب‌ می‌خورد. سرش‌ درد گرفت‌. همین‌طور که‌ می‌رفت‌،‌ پایش‌ لیز خورد و چون‌ جایی را نمی‌دید از بلندی به‌ رودخانه‌ افتاد. چشم‌ که‌ باز کرد، خودش‌ را وسط‌ رودخانه‌ دید. همه‌ جای بدنش‌ درد گرفت‌. آب‌ خورجین‌ را می‌برد. به‌ طرف‌ خورجین‌ رفت‌ و با دندانش‌ آن‌ را گرفت‌. خورجین‌ خیس‌ و سنگین‌ شده‌ بود. به‌ هر زحمتی بود آن‌ را لب‌ رودخانه‌ برد. کمی علف‌ خورجین‌ را خورد تا سبک شود.

خورجین‌ را به‌ دندان‌ گرفت‌ و بلند کرد تا روی سرش‌ بگذارد؛ تصمیم‌ گرفت‌ همان‌طور خورجین‌ را روی زمین‌ بکشد. گوش‌بل‌ به‌ کار خودش‌ خندید: «وای چرا از اول‌ به‌ فکرم‌ نیفتاده‌ بود که‌ خورجین‌ را با دندانم‌ بکشم‌».

کلّی عقب‌ عقب‌ رفت‌. خسته‌ شد. دندان‌هایش‌ درد گرفته‌ بود. باز هم‌ علف‌ خورد تا خورجین‌ سبک شود. هر چند قدم‌ که‌ می‌رفت‌ همین‌ کار را انجام‌ می‌داد. می‌ایستاد و علف‌های خورجین‌ را می‌خورد.

وقتی به‌ خانه‌ رسید، ظهر شده‌ بود. خورجین‌ را کنار حوض‌ گذاشت‌ و سرش‌ را توی آب‌ حوض‌ کرد و حسابی آب‌ خورد. آن قدر خسته‌ بود که‌ روی زمین افتاد‌. هنوز از صاحبش‌ خبری نبود. با خودش‌ گفت‌: «خوب‌ شد ناهار دارم‌.» به‌ خورجین‌ نگاه‌ کرد، اما همه‌ی علف‌هایش‌ را در راه‌ خورده‌ بود. گوش‌هایش‌ را تکان‌ داد و گفت‌: «وای! حالا ناهار چه‌ کار کنم‌؟ نه‌ صاحبم‌ هست‌، نه‌ حال‌ دارم‌ بروم‌ باغ‌ سیب‌ها را بیاورم‌. علف‌ها را هم‌ که‌ خوردم‌.» توی این‌ فکر بود که‌ صدای جرینگ‌ جرینگی از طویله‌اش‌ بلند شد. دوید و به طرف طویله رفت. موبایل‌ پیرمرد، گوشه‌ی طویله‌ افتاده‌ بود و زنگ‌ می‌خورد. گوشی را برداشت‌. صاحبش‌ بود. حسابی احوالش‌ را پرسید. گوش‌بل‌ گفت‌: «کجایی؟ از صبح‌ تا حالا دنبالت‌ می‌گردم.»

پیرمرد خندید و گفت‌: «گوش‌بل‌ حواس‌پرت‌! مگر بهت‌ نگفتم‌ که‌ به شهر می ‏روم.»

گوش‌بل‌ تازه‌ یادش‌ افتاد که‌ صاحبش‌ از دیروز او را تنها گذاشته‌ و به شهر رفته‌ است‌. پرسید: «حالا چه‌ کار کنم‌؟ دلم‌ برایت‌ تنگ‌ شده‌. حسابی هم‌ گرسنه‌ام‌.»

پیرمرد گفت‌: «نگران‌ نباش! کلید انبار کاه‌ و یونجه‌ به‌ دیوار آویزان‌ است. غذا برایت‌ آماده‌ کرده‌ام. برو و بخور.» گوش‌بل‌ خوش‌حال‌ شد و بدون‌ خداحافظی به‌ طرف‌ انبار کاه‌ و یونجه‌ رفت. زیر لب با خودش‌ گفت‌: «به‌ خاطر علف‌ و یونجه چه مصیبتی کشیدم.»

منبع: علی باباجانی

درمان ناباروری، نتایج عجیب اما خواندنی به گفته محققان بلژیکی، مردانی که حاصل درمان ناباروری هستند- روشی که در آن اسپرم را وارد تخمک می‌کنند- ممکن است نسبت به مردان حاصل باروری طبیعی، ا...
زندگینامه مریم معصومی و همسرش ⋆ در زندگینامه مریم معصومی و همسرش شما کاربران عزیز را با زوایای جدیدی از زندگی بازیگر زن ایرانی مریم معصومی و همسرش آشنا خواهیم کرد که … زندگینامه مر...
طرز تهیه پاستیل برای کودکان طرز تهیه پاستیل اناری مورد علاقه بچه ها را در اینجا آموزش خواهیم داد.مواد لازم :پودر ژلاتین : 4/1 پیمانهشکر : 2/1 پیمانهگلوکز مایع : 4/1 پیمانهآب...
مدل کفش تابستانی جدید ۲۰۱۷ + مدل کفش تابستانه بدون پاشنه ۹۶ مدل کفش تابستانی جدید ۲۰۱۷ + مدل کفش تابستانه بدون پاشنه ۹۶ عکس های انواع مدل کفش زنانه و دخترانه جدید و مجلسی گالری مدل کفش مجلسی و اسپرت زنانه مدل ...
خاص ترین مدل تزیین دیوار سالن پذیرایی و اتاق نشیمن ۲۰۱۷  خاص ترین مدل تزیین دیوار سالن پذیرایی و اتاق نشیمن ۲۰۱۷ – ۹۶ جدیدترین و شیک ترین مدل تزیین دیوار سالن پذیرایی واتاق نشیمن ۲۰۱۷ – ۹۶ انو...
مصرف دگزامتازون در بارداری سوال مخاطب نی‌نی‌بان: خواهشا جواب بدید آیا مصرف دگزا متازون قبل از بارداری و وقت بارداری مشکلی دارد یا نه؟پاسخ دکتر نسرین زارع پور جراح و متخصص ز...
احتمال وقوع حملات قلبی در میان زنان مجرد احتمال وقوع حملات قلبی در میان زنان مجرد در مقایسه با زنان متاهل ۶۰ تا ۶۵ درصد بیشتر است....
روش درمانی نازایی، کدوم مناسب منه؟ کدام روش درمان ناباروری مناسب شما است؟1- تلقیح درون رحمی (IUI)IUI یا تلقیح درون رحمی در دو صورت به کار می رود؛•  در مواردی که مرد مشکلاتی مانند ک...
طرز تهیه فلافل به شیوه حرفه‌ای همراه روزهای بی‌پولی و شكم‌سیر كنی فوق‌العاده كه در هر كوی و برزنی به آن دسترسی دارید. این شامی گیاهی كه برخلاف تصور عمومی سابقه‌ای بسیار فراتر از آشپ...
سردی زنان در روابط زناشویی، بعد از زایمان سوال مخاطب نی‌نی‌بان:  من در طول دوران بارداری میل به ارتباط جنسی نداشتم. الان بعد از 2ماه که بچه ام به دنیا اومده؛ 2 بار رابطه برقرار کردم با هم...
بهترین تغذیه در سه ماهه سوم بارداری گروه ترجمه نی نی بان: در حالی که موعد زایمان شما از راه می‌رسد، مشتاقید موجودی را که در درون پرورده‌اید، هرچه سریع‌تر در آغوش بگیرید و شاید هم تص...
بیماری زناشویی، ویروس های کشنده!  عامل ایجاد این بیماری، ویروسی به نام پاپیلوم انسانی (HPV) است که انواع مختلفی دارد. مثلا بعضی از انواع این ویروس، یکی از علل مهم ایجادکننده سرطا...
نتیجه منفی کاذب بارداری، علت چیست؟ اگر تصمیم دارید باردار شوید یا اخیرا نزدیکی بدون محافظت داشته اید سعی می کنید تست بارداری انجام دهید. شاید اخیرا نزدیکی داشته اید و پریود شما نیز...
نحوه سرخ کردن پیاز به بهترین شکل نحوه سرخ کردن پیاز تا بحال پیش اومده که از سرخ کردن پیاز در اندازه زیاد دچار مشکل بشین و دقیقا نمیدونید چطور پیازها رو به هبترین شکل سرخ ...
چگونه در بهار پوست و موی نرمی داشته باشیم؟ چگونه در بهار پوست و موی نرمی داشته باشیم؟با آمدن فصل بهار، برخی افراد دچار خشکی پوست و مو می‌شوند. گرچه این عارضه بسیار شایع است، ولی با چند راهکار س...