در عکس نوشته های عاشقانه کما جدید می توانید سری جدید از عکس نوشته های عاشقانه را مشاهده کنید که همراه با متن های جدید و …

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید

تا پای کسی سلسله آرا نشود
او را سر قدر آسمان سا نشود
باز ار نشود صید و نیفتد در قید
او را به سر دست شهان جا نشود

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید

در صید گهت که جان طرب ساز آید
سیمرغ اسیر چنگل بازآید
هر جا که صدای طبل باز تو رسد
سد مرغ دل از شوق به پرواز آید

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

ازدیده ز رفتن تو خون می‌آید
بر چهره سرشک لاله گون می‌آید
بشتاب که بی توجان ز غمخانهٔ تن
اینک به وداع تو برون می‌آید

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

خوش آن که ره عشق بتی پیماید
برخاک رهش روی ارادت ساید
یک سو نظرش که غیر پیدا نشود
دل در طرفی که یار کی می‌آید

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

تا شکل هلال گردد از چرخ پدید
کز بهر در شادی عید است کلید
روز وشب عمر بی زوالت بادش
مستلزم اجر روزه و شادی عید

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

نوروز شد و بنفشه از خاک دمید
بر روی جمیلان چمن نیل کشید
کس را به سخن نمی‌گذارد بلبل
در باغ مگر غنچه به رویش خندید

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

آهنگ سفر می‌کند آن ماه عذار
ای جان که نفس گیر شدی ناله برآر
در محملش آویز دلا همچو جرس
وزناله و فریاد زبان باز مدار

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

آن عاشق دیوانه کـه این خمار مستـــی را سـاخت
معشــــوق و شـــراب و مــــی پرستـــی را سـاخت
بـــی شـــک قـــــدحــی شــــراب نوشیـــــد و از آن
سـر مـست شــد ایــن جهــان هستــی را سـاخت#

عکس نوشته های عاشقانه کما جدید ⋆

کاسه ی شراب

چشمان تو بس که مست خوابند
انگار که کاسه ی شرابند

تاکی غم فردا نگذارد
چشمان خمار تو بخوابند

می ترسم از آنکه ابر کینه
نگذارد از آسمان بتابند

بشکن همه ی حصارها را
این هول و هراس ها حبابند

این حرف و حدیث ها دروغند
این وعده وعید ها سرابند

وقتی دل من برّه ی آهوست
دستان تو پنجه ی عقابند

رویی بنما که تشنگانت
در شهر تو بی حدوحسابند

من شرم حضور دارم از تو
اشعار من آیه ی عذابند

واکن دهن و غزل فرو ریز
لب های تو بیت های نابند