در عکس نوشته های تو بگو جانم مجموعه ای از عکس نوشته های عاشقانه را مشاهده خواهید کرد که در مورد عشق بی پایان و شامل ۱۲ عکس نوشته با متن هست …

عکس نوشته های تو بگو جانم

عکس نوشته های تو بگو جانم ⋆

عکس نوشته های تو بگو جانم

بٌرٌُای بٌا تٌوُ بٌوُכنُمُ رٌُاهُ سٌتٌارٌُهُ رٌُفٌتٌهُ امُ هُرٌُ سٌفٌرٌُ ثٌانُیهُ رٌُا مُنُ بٌهُ شُمُارٌُهُ رٌُفٌتٌهُ امُ هُزٌارٌُ پٌٌنُجٌرٌُهُ نُگٌاهُ כرٌُ انُتٌظٌارٌُ سٌاخٌتٌهُ امُ رٌُوُحٌ غٌرٌُوُرٌُ مُرٌُכهُ رٌُا כرٌُ اشُک خٌوُכ شُنُاخٌتٌهُ امُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای اسٌمُ مُرٌُا صٌכا بٌزٌنُ بٌهُ قٌصٌهُ כعُوُتٌمُ بٌکنُ بٌهُ خٌوُابٌ رٌُوُی شُانُهُ اتٌ بٌیا بٌכ عُاכتٌمُ بٌکنُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای مُرٌُا بٌهُ خٌلٌـوُتٌتٌ بٌبٌرٌُ جٌانُ بٌכهُ بٌهُ نُگٌاهُ مُنُ بٌبٌوُسٌ تٌا پٌٌاک شُوُכ כرٌُ عُشُقٌ تٌوُ گٌنُاهُ مُنُ شُبٌانُهُ بٌا نُگٌاهُ تٌوُ رٌُنُگٌ سٌپٌٌیכهُ مُی شُوُכ گٌلٌـ ازٌ تٌمُاشُای رٌُخٌتٌ چٌهُ آبٌכیכهُ مُی شُوُכ پٌٌیشُِ شُرٌُابٌ چٌشُمُ تٌوُ بٌاכهُ کنُارٌُ مُی رٌُوُכ سٌرٌُی کهُ گٌرٌُمُ عُشُقٌ تٌوُسٌتٌ بٌهُ سٌمُتٌ כارٌُ مُی כوُכ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای اسٌمُ مُرٌُا صٌכا بٌزٌنُ بٌهُ قٌصٌهُ כعُوُتٌمُ بٌکنُ بٌهُ خٌوُابٌ رٌُوُی شُانُهُ اتٌ بٌیا بٌכ عُاכتٌمُ بٌکنُ جٌانُ جٌوُانُی مُرٌُا پٌٌیرٌُ تٌرٌُانُهُ کرٌُכهُ ای زٌبٌانُ احٌسٌاسٌ مُرٌُا تٌوُ عُاشُقٌانُهُ کرٌُכهُ ای مُرٌُا بٌهُ خٌلٌـوُتٌتٌ بٌبٌرٌُ جٌانُ بٌכهُ بٌهُ نُگٌاهُ مُنُ بٌبٌوُسٌ تٌا پٌٌاک شُوُכ כرٌُ عُشُقٌ تٌوُ گٌنُاهُ مُنُ

عکس نوشته های تو بگو جانم ⋆

عکس نوشته های تو بگو جانم

تو مرا آزردی …
که خودم کوچ کنم از شَهرت ..
تو خیالت راحت …!
میروم از قلبت
میشوم دورترین خاطره در شبهایت
تو به من میخندی..
و به خود میگویی:
باز می آید و میسوزد از این عشق .. ولی
برنمیگردم … نه
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد ..
“عشق زیباست و حرمت دارد”

عکس نوشته های تو بگو جانم ⋆

عکس نوشته های تو بگو جانم

امشب میان بغض خاموشم
تنهایی خود را عزا دارم
یک حسرتی از رفتنت مانده
در عمق جان،اینگونه میبارم

ای کاش کفش رفتنت را گم
میکردی آخر بین بازارم
بن بست میشد کوچه ی تردید
از هر “خ د ا حا فظ”چه بیزارم

عکس نوشته های تو بگو جانم ⋆

عادت کردم… به همین خنده ی زیبات…❤
عادت کردم…
هی جااااااان…هی جان…❤
عادت کردم… به آروم بودن چشمات….
عادت کردم…❤
هی جاااااااان…هی جان…

عکس نوشته های تو بگو جانم ⋆

عکس نوشته های تو بگو جانم

ღ بگو چگونه
ღ بمیرمت
ღ که اینگونه
ღ در من نفس می کشی!
ღ بگو چگونه
ღ وابسته ی بودنت نباشم
ღ که اینگونه
زندگی ام را با من قدم می زنی!
ღ و خنده ات را
ღ بیخ گوشم جا می گذاری!
ღ بگو چگونه در تو حبس نباشم
ღ که اینگونه در من جاری هستی!
ღ تو بگو چگونه ترسِ از دست دادنت را نداشته باشم
ღ که اینگونه با تو حالم خوب است!

عکس نوشته های تو بگو جانم ⋆

عکس نوشته های تو بگو جانم

شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه
گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم

با پرتو ماه آیم و چون سایه‌ی دیوار
گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم

عکس نوشته های تو بگو جانم ⋆

❤ پسر : سلام عزیزم، چطوری؟
دختر : سلام گلم، خیلی بد ..
❤ پسر : چرا؟ چی شده؟
دختر : باید جدا بشیم
❤ پسر : چرا ؟
دختر: یه خانواده ای من رو پسندیدن واسه پسرشون، خانواده ❤ منم راضین.. الانم باید ازت تشکر کنم بخاطر همه چیز و باید برم خونه چون مادر پسره اومده میخواد من رو ببینه… ❤ پسر : اشکات رو پاک کن …تا بهتر جلو چشم بیای … چون مادرم نمیخواد عروسش رو غمگین ببینه… !!

عکس نوشته های تو بگو جانم ⋆

✘ دست منه توی دستاتو سهم منه همه دنیاتو
جون منی می مونم با تو
✘ هرشب تو خوابمی رویاتو
بگو به خود من حرفاتو
✘ می دونی نمی گیرن جاتو
فقط باتو عشقم ، می تونم آروم شم
✘ بازم مثل هرشب ، بیا تو آغوشم
رو هرکی به جز تو ، چشامو می بندم
✘ تورو میبینم تو آینده م
وقتی که پیشمی خوشحالم ، عشق اومده با تو دنبالم
✘ چه سال خوبیه امسالم
عشق تو رو تا دلم فهمید زندگی واسه ی من خندید
✘ خوشبختی بارون شد و بارید
فقط باتو عشقم ، می تونم آروم شم

عکس نوشته های تیکه دار تو بگو جانم| عکس نوشته های مفهومی تو بگو جانم| عکس نوشته فاز سنگین تو بگو جانم| عکس نوشته های دلتنگی تو بگو جانم| عکس نوشته های زیبا تو بگو جانم| عکس نوشته های انرژی مثبت تو بگو جانم| عکس نوشته های تنهایی تو بگو جانم| عکس نوشته عاشقانه تو بگو جانم| عکس نوشته دخترونه تو بگو جانم| عکس نوشته غمگین از زندگی تو بگو جانم| 

عکس نوشته های تیکه دار| عکس نوشته های مفهومی| عکس نوشته فاز سنگین| عکس نوشته های دلتنگی| عکس نوشته های زیبا| عکس نوشته های انرژی مثبت| عکس نوشته های تنهایی| عکس نوشته عاشقانه| عکس نوشته دخترونه| عکس نوشته غمگین از زندگی