در عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت مجموعه دیگر از عکس نوشته های عاشقانه را قرار داده ایم که همراه با متن و …

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت

صدای عشق شنیدنی ست
و اگر شنیدی تورا
قرار نیست
گفتم از روزگارت می روم
و صدای عشقت را
نا شنیده میدارم
وتا همیشه در رویای
ناشنیدن عشق
باقی می مانم
ودیگر صدایی جز
ناشنیدن عشق
نخواهم شنید

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

پرسید ز من کسیکه معشوق تو کیست
گفتم که فلان کسست مقصود تو چیست
بنشست و به های‌های بر من بگریست
کز دست چنان کسی تو چون خواهی زیست

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

با دل گفتم که ای دل احوال تو چیست
دل دیده پر آب کرد و بسیار گریست
گفتا که چگونه باشد احوال کسی
کو را بمراد دیگری باید زیست

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

در درد شکی نیست که درمانی هست
با عشق یقینست که جانانی هست
احوال جهان چو دم به دم میگردد
شک نیست در این که حالگردانی هست

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

تا در نرسد وعدهٔ هر کار که هست
سودی ندهد یاری هر یار که هست
تا زحمت سرمای زمستان نکشد
پر گل نشود دامن هر خار که هست

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

در کار کس ار قرار میباید هست
وین یار که در کنار میباید هست
هجریکه بهیچ کار می‌ناید نیست
وصلی که چو جان بکار میباید هست

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

عارف که ز سر معرفت آگاهست
بیخود ز خودست و با خدا همراهست
نفی خود و اثبات وجود حق کن
این معنی لا اله الا اللهست

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست
جور تو از آنکشم که روی تو نکوست
مردم گویند بهشت خواهی یا دوست
ای بیخبران بهشت با دوست نکوست

عکس نوشته عشق اگر آمد سراغت ⋆

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست
درد تو بجان خسته داریم ای دوست
گفتی که به دلشکستگان نزدیکم
ما نیز دل شکسته داریم ای دوست

عکس نوشته های زیبا|جملکس عاشقانه|متن تصویری فلسفی|نوشته های قشنگ به همراه عکس و تصویر|تصویرهای نوشتهدار فوق العاده زیبا|تکست گرافی تیکه دار|عکس نوشته های زیبا،عکس نوشتههای عاشقانه،عکس نوشته های فلسفی وعکس نوشته های رمانتیک|عکس عاشقانه دونفره ۲۰۱۷ عکسهای عاشقانه دو نفره همراه با متن|عکس نوشتهدونفره خاص| عکس عاشقانه ۲۰۱۷ | زیباترینعکسهایعاشقانه دختر و پسر|عکس عاشقانه