بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

در عکس نوشته عاشقانه عذابم میده سری جدید از عکس نوشته های عاشقانه را قرار دادیم که شامل ۱۲ عکس نوشته در مورد …

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده

گویم دوستت دارم

شاید تصور کنی تنها چند واژه ساده را در کنار هم گذاشته ام

و جمله ای را بیان کرده ام ،اما این تنها یک جمله نیست دنیاییست لبریز از رویاها

همین جمله کوتاه،آری همین چند واژه خود کتابیست سرشار از معنا

دوستت دارم یعنی بی حضور تو زندگی برایم بی معناست

یعنی آسمان آبی قلب من تنها با وجود تو بهاریست

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده

برای تو می نویسم……..
برای تویی که تنهایی هایم پر
از یاد توست…
برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست…
برای تویی که احساسم
از آن وجود نازنین توست…
برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد…
برای تویی که چشمانم همیشه
به راه تو دوخته است…
برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی…
برای تویی که وجودم را محو وجود نازنین خود کردی…
برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است …
برای تویی که سـکوتـت سخت ترین شکنجه من است….
برای تویی که قلبت پـاک است…
برای تویی که در عشق ، قـلبت چه بی باک است…
برای تویی که عـشقت معنای بودنم است…
برای تویی که غمهایت معنای سوختنم است…
برای تویی که آرزوهایت آرزویم است…..

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده

مال منی، نفسهای منی، عشق منی تو
زندگی با تو آرام آرام است، آرامش لحظه های منی تو
چقدر این دنیا زیباست ، زیبایی دنیای منی تو
میدرخشد خورشید در قلب آسمان آبی ، نورانی ترین صحنه ی زندگی منی تو
عشق کلامیست جاودانه ، معنای واقعی عشقی تو
این راه بی پایان است ، اول راه من و توییم و آخر راه از عشق هم مردن
میشنوم صدای عشق را از لا به لای نوازش های پر مهر تو
میشنوی صدای محبتم را از سوی بوسه های پر از عشق من
چشمهایم اسیر شده به چشمهایت
قلبم گرفتار شده در گرمای آغوش مهربانت
دلبستن من یک سو، دوست داشتن تو سویی دیگر
عاشق شدنت یک سو ، مجنون شدنم سویی دیگر
من و تو با هم ، دنیایی دیگر ، رویاهای ما ،
عاشقانه ترین رویاییست در دنیای ما که هیچگاه نمیمیرد
به حال و هوای تو آمدم در دنیای عاشقی، در همان هوا ، حس کردم در حال خودم نیستم ، در برابر تو مات و مبهوت ایستاده ام.
انگار مست مست بودم ، مست شراب چشمهای تو ،
این آخرین لحظه ای نبود که از حال رفتم در حال و هوای دیدن چهره ی ماه تو
باز هم از حال رفتم ، من که اسیر تو بوده ام از آغاز ، باز هم در همان گرفتاری و اسارت ، اسیرت شدم ، دیوانه تر از آن مجنون قصه ها شدم ….
مال منی ، نفسهای منی ، زندگی منی تو
قلب بی ارزشم را با احترام فدا میکنم در راه عشق تو

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده

شراب از مستی چشمت خجل شد

نگاه نافـذت سـُلطان دل شد

من از جام می مِـهر تـو خوردم

که عشقت با وجودم متـّصل شد …

پ.ن : خیلی دوست دارم آقایی ، تو این لحظه که دارم برات مینویسم خدا میدونه چقدر دلم برات تنگ شده ،هر چند هر لحظه و ثانیه با هم و در کنار همیم ولی بازم دلتنگت میشم ،دوست داشتنت برام خیلی قشنگ و شیرینیه عشقم ازت میخوام تا آخرین لحظه زندگیم سلطان قلبم باشی و روز به روز عشقت درونم پر رنگ تر و شعله ور تر شه همونطور که تو این چند سال بوده،میپرستمت نفسم  …

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده

تو چه کردی که دل را به تـَنـَم لرزاندی ؟!
یک شـَبـِه آمـدی وُ در دلم عُمری مانـدی !

در نگاهـَت چه فـُروغی نهان بود، که از پرتو ِ آن
عـشق، بـَر دَخـمه ی تاریکِ دلم افـشاندی ؟!

نه تـو آن سان بـَر ِ من بودی وُ نه من بَـر ِ تـو!
که بدیـن سان، تـو مرا والِـهِ خود  گرداندی !!

 

این چه حسّی ست که من بَهـر ِ تـو در دِل دارم ؟!
آن چه احـساس ِ خوشی بود، که سویـَم راندی ؟!

تـوچه کردی که با جـُرعه ای از جام ِ لـَبـَت
چشمه ی مِـهر، به صحرای دلم جوشاندی ؟!

تـو نبودی من از عـشق، چه میـدانستم !!
توچه خوب آمدی وُ خووب به من فـَهماندی …!

عکس نوشته عاشقانه| عکس نوشته عاشقانه دونفره| عکس نوشته عاشقانه ۲۰۱۵| عکس نوشته عاشقانه غمگین|

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده

تــ♥ــو آنقــدر مهربانی که مهربانتــر از تــ♥ــو ندیدهــ ام

طعم شیرین عشق را تنها با تــ♥ــو چشیدهــ ام

از آن لحظهــ کهــ تــ♥ــو آمدی تــنها این را از قلبم شنیدهــ ام :

دوستت دارمــــــــ

هیچ کس نمیداند برای داشتن تــ♥ــو چهــ سختی ها کشیدهــ ام

تــ♥ــو باور کن کهـ برای داشتن عشق پاکی مثل تــ♥ــو لحظه ها را با خدای خویش بوده ام

تا تــ♥ــو را بهــ من بدهد کهــ اینگونه عاشقت شوم ، اینگونه اسیر آن دل مهربانت شوم

تــ♥ــو آنقدر خوبی کهـ بهتر از تــ♥ــو ندیدهـ ام ، ای باوفا ، وفادارتر از تــ♥ــو ندیدهـ ام

ای سرچشمهــ ی روشنــی ها

من جز تــ♥ــو کسی را ندارمــ ، قلبم ، احساسمــ ، وجـودم مال تــ♥ــو است ،

این حرف آخر من است ، همیشهــ با تــ♥ــو بودن را میخواهـم .

ببین که قلبم از آن روز کهــ تــ♥ــو آمدی ، چهــ حالی دارد ،

تــ♥ــو کهـ در قلب منی ببین چهـ هوایی دارد ، بهـ چشمانم نگاه کن و ببین چهـ دنیایی دارد

قلبم چهــ تپشی دارد ، وای کهــ خــودم هم نمیدانم چهــ حالی دارم ،

میدانم تــ♥ــو نیــز حال مــــرا داری

تــ♥ــو در قلــب منی ، میــدانــی کهــــ چــرا اینگونهــــ قلبــــم میـتپـد؟

چـــون بدجــــور عاشـقـتـمـــــ همنفسمـــــــ

عکس نوشته عاشقانه اسم فرزاد| عکس نوشته عاشقانه ۸۵ نویسنده محمد امین|

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

مـن هـیـچ چـیـز تـــ♥ـو را بـهـ دیـگـران نـمـی دهـَم . .

حـتـی ” پـُـز  ِ” داشـتـنـت را

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

+ عاشق اون لحظمـــ کهـ میای از پشت بغلم میکنی و لباتو میاری نزدیکــ گردنمــ و نفسات

   گردنمــو نـــوازش میـکنهــ ، و میپرســی عشقمــ چطـورهـ ؟

   و منمــ کلی ذوق میکنمــ و از عشـقت پــر میشمـ ، این لحظهـ هارو با هیچی تو دنیا عوض نمیکنم

+ خیلـــی دوستتـــ دارمــ همنفسمــ

عکس نوشته عاشقانه دختروپسر| عکس نوشته عاشقانه زیبا|

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

دوسـتـَت دارم همیشه با تمام ِ تاروُ پودم
من همان هستم که روزی عاشق ِ زار ِ تو بودم

از همان روزی که بستم عهدِِ قلبت را به قلبم
تا به امروز با دل و جان، عشق ِ پاکت را سُـتودم

هرشب اینجا با خُـدایم از تو در راز و نیازم
برسر ِ سجّاده ی عشق ِ تو در حمد و سُجـودم

عشق ِ من …امشب دوباره در خیالت غَرق گـشتم
پـُرشدم از عطر ِ یادَت، درهوایَت پَرگـشودم

اشک میریزم به یادِ لحظه های باتو بودن
یادِ آن شبها که آرام، در کنار ِ تو غـُنودم

تو نمیدانی ولی من هستیَم با تو عجین است
جز به عشق ِ تو نماندم … جز به عشق ِ تو نبودم

دوستت دارم همیشه تا نفس در سینه دارم
این غزل را هم برای عشق ِ پاکِ تو سـُرودم …

عکس نوشته عاشقانه ی پس زمینه فوتوشاپ| عکس نوشته عاشقانه و احساسی جدید|

عکس نوشته عاشقانه عذابم میده ⋆

مردانه که بغضت بگیرد،چه کسی میتواند آرامت کند ؟

چه کسی میتواند دلداریت بدهد ؟ چه کسی میتواند اشکت را بند بیاورد ؟

بغض من سنگین است اگر بشکند دنیا را آب میبرد !!!

من امشب…

دستها را برده ام بالا،واز عمق وجود خود خدایم را صداکردم،

نمیدانم چه میخواهی ولی امشب…برای تو،برای رفع غمهایت،برای آرزوهایت دعا کردم،

ومیدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد،یقین دارم!

خونریزی در هفته هشتم حاملگی، راهکار چیست؟ سوالسلام من در هفته 8خونریزی پیدا کردم راهنمایی کنید 10روز هست لکه بینی خون دارم درد در پاها و گاهی هم کمر شیاف استفاده میکنم چکار کنم.جوابسلام د...
تکنیک های ورزشی برای کاهش اشتها در کودک با چه روش هایی می توانیم بی اشتهایی فرزندمان را درمان کنیم چه راه حل های درمانی به ما در این زمینه کمک خواهند کرد مادر و پدر با چه تکنیک هایی می توا...
نحوه کتاب خواندن برای کودکان بدون تردید، کتاب خواندن برای کودک یکی از موثرترین راهها برای کمک به کودک برای موفقیت آتی در مدرسه و نیز در زندگی است. این کار حتی بعد از آنکه کود...
رشد استخوان در کودکان، مواردی که باید بدانید پوکی استخوان معمولا بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد. اما ۴۰ درصد توده استخوانی کودکان در سنین ۹ تا ۱۴ سال شکل می گیرد، همچنین ۹۰ درصد حداکثر ت...
نحوه مصرف قرص اورژانسی ضدبارداری، بدانید سوالمن با خانومم این ماه دوبار رابطه محافظت نشده داشتیم.دفعه قبل روز 13 اسفند یکبار از قرصای اورژانسی لوونجسترول استفاده کردیم که 18 ام خونریزی د...
اجابت مزاج بعد از زایمان، چند توصیه بسیاری از خانم ها متوجه می شوند تا چند روز بعد از زایمان اجابت مزاج صورت نمی گیرد. این فقدان در عملکرد روده ممکن است به این خاطر باشد که چیز زیاد...
تغذیه دوران بارداری، بهترین نوشیدنی‌ها تا حدود هفته 27 بارداری، شما باید بطور ایده آل حدود یک و نیم لیتر مایعات در هر روز بنوشید. این مقدار معادل توصیه شده استاندارد یعنی 8 لیوان(هر لی...
رابطه زناشویی در بارداری، بهترین زمان  داشتن رابطه ی جنسی حین بارداری برای اغلب زنان بی خطر است و در برخی زنان در دوران بارداری می تواند کمک کننده باشد و در برخی مواقع نه. برخی افراد ...
درمان توده تخمدان، سنین نوجوانی/ صدای دکتر نوجوانان به طور روتین عادت مراجعه به متخصص زنان را ندارند و این امر معضل بزرگی برای پزشکان است. گاهی توده در این سنین ممکن است آنقدر درد ایجاد کن...
درمان زگیل در کودکان، چند توصیه سوال:باسلام دخترم 5سالش است چندین ماه است که روی پیشانیش دوتا زیگیل زده اول یک دونه بود ولی بعد از مدتی دوتا شداچسب زیگیل از داروخانه گرفتیم زدیم...
علائم دیابت در دوران بارداری، چیست/ کلیپ دیابتی که در خانم های باردار پدید می آید با دیابتی که افراد معمولی دارند متفاوت است. مادرانی که دیابت بارداری می گیرند در قبل از حاملگی هیچ نشانه...
درمان کاهش میل به رابطه زناشویی سیر و کلم برگ مزاجی گرم دارد و با توجه به مواد اولیه آن نظیر گوشت، برنج، لوبیا و روغن حیوانی، بسیار مقوی است و افراد ضعیف  به ‌ویژه مبتلا به ضعف ...
دیابت نوع دو در کودکان، عوامل موثر زمانیکه در عملکرد پانکراس خللی وارد شود پانکراس قادر به ترشح مقدار کافی انسولین نخواهد بود و یا اگر سلولهای بدن نتوانند از انسولین ترشح شده بخوبی...
بزرگتر بودن زن از مرد، بچه دار میشیم؟ سوالباسلام ازاین که برای ماوقت میزاریدواقعاممنونم.من یه جوان22ساله ام که عاشق یه دخترشدم که توی یه شهردیگه است.من خودم اهل لرستان وشهرخرم آبادم.و...
پریود شدن پشت سرهم، خسته کننده اس سوال:باسلام من الان دوسه سالی میشه که پریودم نامنظم است مثلا در کمتر از پانزده روز پریود میشوم مدت هرپریودم پنج تاهفت روزمیشودوبخاطرخجالت کشیدن ا...