در عکس نوشته عاشقانه سادگی عکس های متن دار عاشقانه به همراه متن را قرار داده ایم که در …

عکس نوشته عاشقانه سادگی

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

ای عاشقان
ترنج
برای زلیخا بیاورید!
امشب تمام شهر
پر از بویِ یوسف است…

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

عکس نوشته عاشقانه سادگی

پدر بزرگم سواد نداشت ؛
هروقت می خواست
به مادر بزرگم ابراز احساس کند .
فقط میگفت؛
چه خبر حاج خانم؟
ومن پس از سالها فهمیدم .*
این یعنی ؛ *
«دوستت دارم»

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

عکس نوشته عاشقانه سادگی

سه چیز زیباست
بی خبر، دعایت ڪنند.
نبینی، نگاهت ڪنند.
ندانی، یادت ڪنند.
دعایتان می ڪنم به خیر،
نگاهتان می ڪنم به پاکی،
یادتان می ڪنم، به خوبی

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

یه نوع آلزایمر هست که
فقط مادرا دارن،
اینطوریه که شما
بدترین کارو در حقشون میکنید
اما یه ساعت دیگه
همه چی از یادشون میره.

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

عکس نوشته عاشقانه سادگی

زندگی دیکته ای نیست
که آن را به ما خواهند گفت!

زندگی انشایی است
که تنها باید خودمان بنگاریم؛

زندگی می چرخد…
چه برای آنکه میخندد،
چه برای آنکه میگرید…

زندگی دوختن شادی هاست…
زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست…
زندگانی هنر هم سفری با رنج است…
زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

در نهان به آنان دل می بندیم ؛

که دوستمان ندارند
و در آشکار
از آنان که دوستمان دارند غافلیم
شاید این است دلیل تنهایی ما…

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

زندگی خانه ایست
باهزاران پنجره
دلت را بسوی هرکدام
بگشایی زندگی
سهم تو را از همانجا
می‌دهد
پنجره ی عشق را بگشا
که وجودت را
از آن سرشار کنی

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

سوختی تا خانه ما را نسوزاند غمی
بر مزارت اشکهای عاشقان فانوس هاست

زیستی در شعله ها و پر زدی با شعله ها
زندگی با مرگ، شرح غیرت ققنوس هاست

عکس نوشته عاشقانه سادگی ⋆

کودکی از پدرش پرسید:
بابا مرد یعنی چه؟

پدر گفت:
مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی خودشو وقف راحتی،آسایش و رفاه خانوادش میکنه.

کودک گفت:کاش منم میتونستم
مثل مادرم یه مرد بشم