در عکس نوشته صدای قلبش سری جدید از عکس نوشته های عاشقانه را قرار دادیم که شامل ۱۱ عکس نوشته همراه با متن و …

عکس نوشته صدای قلبش

عکس نوشته صدای قلبش ⋆

عکس نوشته صدای قلبش

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم
با اشک تمام کوچه را تر کردم
آن شب که سکوت خانه دق مرگم کرد
وابستگی ام را به تو باور کردم

عکس نوشته صدای قلبش ⋆

عکس نوشته صدای قلبش

درد تو به جان خریدم و دم نزدم
درمان تو را ندیدم و دم نزدم
از حرمت درد تو ننالیدم هیچ
آهسته لبی گزیدم و دم نزدم

عکس نوشته صدای قلبش ⋆

عکس نوشته صدای قلبش

دلم را ورق می زنم
به دنبال نامی که گم شد
در اوراق زرد و پراکنده ی این کتاب قدیمی
به دنبال نامی که من….
من شعر هایم که من هست و من نیست
به دنبال نامی که تو….
توی آشنا_ناشناس تمام غزل ها_
به دنبال نامی که او….
به دنبال اویی که کو؟

عکس نوشته صدای قلبش ⋆

لحظه های بی تو….
تا به حال فکرش رو کردی؟
بی تو این لحظه ها همش برام مرگه؟
لحظه های بی تو یعنی لحظه های بی عشق،بی شور،بی … بی همه چی
لحظه هایی که فقط خودت می مونی و خودت.
خود تنهات
لحظه هایی که حتی دوست نداری نفس بکشی
دلت واسه همه چی تنگه ولی نمیدونی واسه چی و واسه کی
روزایی که غروباش انگار داره خفت می کنه
لحظه هایی که تازه می فهمی چقدر تنهایی
و چقدر عاشق

عکس نوشته صدای قلبش ⋆

ندانم دادگاه عاشقان را

ندانم قاضی دلدادگان را

وگرنه من شکایت می نمودم

که زندانی کنند دلدادگان را

عکس نوشته صدای قلبش ⋆

کاش هرگز در محبت شک نبود
تک سوار مهربانی تک نبود
کاش بر لوحی که بر جان دل است
واژه ی تلخ خیانت هک نبود

عکس نوشته صدای قلبش ⋆

گر با غم دوریت نسازم چه کنم

با یاد تو گر عشق نبازم چه کنم

چون در نظرم تویی فقط مایه ی ناز

گر من به تو ای حسین ننازم چه کنم

عکس نوشته صدای قلبش ⋆

سیرم از زندگانی
در بهار جوانی
زان که بی او ندارم
طاقت زندگانی
ای که منعم نمایی، از پریشانی دل
می کنی از ملامت خنده بر زاری دل
تا که عاشق نگردی
حال عاشق ندانی
شب نمی شود که از غمش خون نگریم
دورم از دلارام خود چون نگریم
سوزم از غم عشق موی سیاهی
از سیاهی بخت وارون نگریم
کرده گردون، دور از آن ماه
حاصلم اشک قسمتم آه
چون ز گردش دور گردون ننالم