در عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم  مجموعه از عکس نوشته های عاشقانه غمگین را آماده کردیم که با متن های مرتبط و …

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

حرمت یک عشق به بودن نیست
به تعهدیست که در زمان نبودن داریم .
شور یک عشق به فریاد نیست
به حرارتیست که در زمان سکوت هویدا میشود
زیبایی یک عشق به نگاهمان نیست
به بصیرتیست که در دلهایمان پیدا میشود
و اما قصه ی عشقت ، شعرهای من نیست
به الفبایست که تو… مرا با آن سرودی

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم

طبیبان شهر هم دیگر ؛
مرا میشناسند .
نه اشک مصنوعی برایم تجویز میکنند ،
نه پای مصنوعی .
میدانند که به اندازه ی پنجاه سال غمت اشک شدم و به اندازه پنج هزار منزل دوریت آواره .
چشمهای بی فروغ و پاهای شکسته ام پیشکش آمدنت .
زیبایم …
قبل از خاک تو مرا لمس کن …

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم

امروز باز هم ترا از صندوقچه قدیمی بیرون آوردم.
همانطور بید زده ،
نخ نما ،
باز هم کوچکی …
حتی برای دردهایم .
حتی به قامت خاطراتم .

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

معلم به بچه ها گفت : به نظرتون شجاع ترین آدما کیان ؟

هر کی یه چیزی گفت تا اینکه یکی از بچه ها بلند شد و گفت :

شجاع ترین آدما اونان که خجالت نمیکشن و دست پدر مادرشونو میبوسن

نه سنگ قبرشون…

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو
بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو

شب از فراق تو می‌نالم ای پری رخسار
چو روز گردد گویی در آتشم بی تو…

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم

دوست دارم شمع باشم در دل شبها بسوزم
روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم
شمع باشم اشک برخاکستر پروانه ریزم
یا سمندر گردم و در شعله بی پروا بسوزم
لاله ای تنها شوم در دامن صحرا برویم
کوه آتش گردم و در حسرت دریا بسوزم
ماه گردم در شب تار سیه روزان بتابم
شعله ی آهی شوم خود را ز سر تا پا بسوزم
اشک شبنم باشم و بر گونه ی گلها بلغزم
برق لبخندی شوم در غنچه ی لبها بسوزم
یا ز همت پر بسایم بر ثریا همچو عنقا
یا بسازم آنقدر با آتش دل تا بسوزم

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

تلخ کنی دهانِ من ، قند به دیگران دهی
نم ندهی به کشتِ من ، آب به این و آن دهی

جانِ منی و یارِ من ، دولت پایدارِ من
باغِ من و بهارِ من ، باغِ مرا خزان دهی

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

نرگسِ شهلایِ من
بگشای چشم از خاک و خون

کز سر راه چمن
خار مغیلان می رود

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

گر عدل کنی بر جهانت خوانند
ور ظلم کنی سگ عوانت خوانند

چشم خردت باز کن و نیک ببین
تا زین دو کدام به که آنت خوانند

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت
برادر جان مرا نامردمی کشت

فتوت پیشه خندد روی در روی
زند نامرد ناکس خنجر از پشت

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت
برادر جان مرا نامردمی کشت

فتوت پیشه خندد روی در روی
زند نامرد ناکس خنجر از پشت

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

ای بیوفا چه چاره کنم؟ با جفای تو
تا کی جفا کشم بامید وفای تو؟
خواهم من از خدا بدعا صد هزار جان
تا صد هزار بار بمیرم برای تو

عکس نوشته تا کجا ازت دور شوم ⋆

دیوار یعنی تمام !

یعنی بن بست …

یعنی دنیای بدون تو!

بی تو تمام جهانم دیوار است …