در عکس متن دار طنز بیگانه مجموعه ای از عکس های متن دار طنز را به عنان سری اول این نوع از عکس طنز قرار دادیم تا بتوانید به راحتی در شبکه های اجتماعی منتشر و …

عکس متن دار طنز بیگانه

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

عکس متن دار طنز بیگانه

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

ما در ایران،
افتخار داشتن بزرگترین فروشگاه متحرک جهان (متروى تهران) رو داریم!

اما دیده شده برخى افراد سود جو ازش به عنوان وسیله نقلیه استفاده میکنن!!!

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

عکس متن دار طنز بیگانه

ماشین عروس تنها تو خیابون دیدم دلم سوخت رفتم پشتش شروع به بوق زدن

بعد دو دقیقه رفتم کنارشون سر اورد بیرون گفت: ریدی تو فیلم گمشو برو دیگه

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

عکس متن دار طنز بیگانه

ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ، ﻳﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺍﻱ، ﻣﻴچپوندن
ﻻﻱ پامونو ﺑﻘﭽﻪ ﻣﻴﮑﺮﺩﻥ ﺗﺎ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺯﺵ
ﮐﻨﻦ ..
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻻﻥ ﭘﻮﺷﮏ ﺯﺩﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻫﺮﺩﻭ
ﻃﺮﻑ ، ۸ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ، ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ،
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻱ ﻣﺎﻟﺖ ، ۱۲ ﺍﻳﺮ ﺑﮓ ، ﮐﺮﻭﺯ
ﮐﻨﺘﺮﻝ ،ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻋﻘﺐ ، ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ،
ﺑﺎ ﺍﻝ ﺳﻲ ﺩﻱ !
ﻣﺜﻼً ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﯾﻨـﻪ ﺑﭽـﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﯿﺸـﻪ ؟

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

سرهنگ : اسمت چیه⁉️
سرباز : جاسم
سرهنگ : این چیه دستت⁉️
جاسم : تفنگ
سرهنگ : تفنگ❓
این مملکتته| آبروته| زندگیته| شرافتته
خواهرته| مادرته| و ….

سرهنگ رو به سرباز دوم : اسمت چیه⁉️

سرباز دوم : حیف نون

سرهنگ : این چیه دستت⁉️

حیف نون : این خاااار و مادر جاسم

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

تو ﺭﺍﻫﺮﻭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﻪ یه دختره ﺟﺰﻭﻩ ﻫﺎﺵ ﺭﯾﺨﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ : ﻫﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﻣﮕﻪ ﮐﻮﺭﯼ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎﺱ چلمنگه گیجه دستو پاچلوفتیه بی عرضه ؟؟؟

ﻣﻠﺖ ﻭﺣﺸﯽ ﺷﺪﻥ |:
ﻗﺒلنا ﺗﻮﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ مگه عاشق نمیشدن…

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

دختری که آرایش زیاد نمیکنه
موهاش و تا گردنش بیرون نمی ریزه
گوشواره حلقه ای گنده نمیندازه که از شالش به نمایش بذاره
لباش و یه متر از بالا به متر از پایین با رژ، رنگی رنگی نمیکنه
یه وجب پارچه رو دور خودش نمی پیچه که بهش هم بگه “مانتو”
شلوارش انقدر تنگ نیست که رگای پاش بزنه بیرون
پاشنه ی کفشاش قد برج ایفل نیست که به راه رفتنش قر و فر بده
نیشش مدام تا بنا گوشش باز نیست و صدای خنده هاش گوش فلک و کر نمیکنه
به این دخترانگید عقب افتاده، یا امل..
چون هیچ کدوم اینا نیست، اون فقط خانم و با وقاره. چیزی که خیلیا نیستن.
اگه میتونین مثل اون باشین، اما اگه نمی تونین، به خانم بودنش نخندین.
تمام.

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﯿﻤﺮﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ بقیه ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻦ؟؟؟؟
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ …
.
.
.
ﺍﺯ همون ﺑﺘﺮﺳﯿﻦ
ﻣــﻮﺟﻮﺩ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯿﻪ

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ پسرﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﮑﺲ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ | ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪﻡ یهویی!…
.
.
.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺯﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪﻩ
ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﺍﻻﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ
برای آزادیش دعا کنید

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

ایرانسل در آینده ای نزدیک:

مشترک گرامی چه خبر؟ مامان بابا خوبن؟
بچه کوچولو چه طوره؟ الهی ایرانسل قربونش بره
مشترک گرامی یه طرح دارم پاییزه یکی سیم کارت بخر ، دوتا ببر
یکی میاره در خونتون یکی می دم به عموتون یکی هم واسه عمتون
مشترک گرامی کاری باری نداری فعلا ؟ قربونت ایرانسل

عکس متن دار طنز بیگانه ⋆

اصغر چهل تا گوجه سبز داره.سی تاشو میخوره.حالا اصغر چی داره؟؟؟

بللللله درسته.اصغر اسهال داره! ?

وقتی میبینی ماشین های اروپایی و آمریکایی سقف ندارن
یعنی:

کفترای اونا شعور دارن