در سکوت مطلق چشمان تو سری جدید از متن های عاشقانه را قرار داده ایم که در مورد موضوعات متنوع عاشقانه و …

سکوت مطلق چشمان تو

سکوت مطلق چشمان تو ⋆

سکوت مطلق چشمان تو

هـیـــس !
سکوتِ مطلق باشد لطفا
چشمان ـَم را ببندید
میخواهم تمامِ تمرکزم رادر گوش هایم خلاصه کنم
نـه!
دیوانه نشده ام!
خودم دیشب از زبانش
جمله ی چهار بخشیِ “دوستت دارم” را شنیدم
بگذارید ببینم باز هم تکرارش می کند؟
نکند منظورش “دوستش دارد” بود؟
همانی را که اول
گلِ رز قرمزی تقدیم ـَش کرد
و سپس بر دستانش بوسه زد
اصلا
با همین چشمانِ بسته ام
مرا در همان کافه
و میز کناری شان رها کنید
بگذارید تا جان در بدن دارم
گوش هایم پر شود
ازطنین صدای مردانه اش . . .
او بگوید: دوستت دارم
من هی به خودم بگیرم
و در دل بگویم:
دوستش دارد!

سکوت مطلق چشمان تو ⋆

سکوت مطلق چشمان تو

سی. پی .آر بیمارســــتان جای جالبیست،
آدم هایی که بیرون از آن تند و تند قدم میزنند ،
گریه میکنند ،
دعا میکنند ،
حالشان بهتر از بیماری که برای زنده ماندن
با دستگاه شوک دست و پنجه نرم میکند نیست ،
آدم های بیرون از اتاق از یک چیز میترستند
از “نبودن” !
از نزدن ضربان قلب عزیزترین شخص دنیایشان ،
از جای خالیه یک آدم ،
اتاق شوک جای بد و جالبیست ،
تمام قول های عالم پشت دَرش داده میشود ،
تمام خاطرات مرور میشود ،
تمام خوبی هایش یادآوری میشود ،
حالا چشمتان را ببندید
بدترین آدم زندگیتان را درون این اتاق تصور کنید
فرض کنید تنها کسی هستید که او دارد
به خوبی های کم رنگش فکر کنید،
به جای خالیش …
نبود آدم ها را هیچ کینه ای پر نمیکند …

لطفاً در زندگیتان
یک اتاق شوک داشته باشید
و خوبی های آدم های بدِ دنیایتان را احیا کنید …
بعضی روزها امروزمان به فردا نمیرسند …!

سکوت مطلق چشمان تو ⋆

سکوت مطلق چشمان تو

متنی فوق العاده و پر انرژی برای افراد فوق العاده و پر انرژی

هیچکس را در زندگی مقصر نمی دانم…
از خوبان “خاطره”
و از بدان “تجربه”
میگیرم…!
بدترین ها “عبرت” میشوند…!
وبهترین ها”دوست”
حرف اشتباهیست که میگویند…
با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد.
اگر چنین بود!!!
از منیت و شخصیت هر کس چیزی باقی نمیماند.
هرکس هر چه به سرم آورد فقط خودم میباشم
اگر جواب هر جفایی بدی بود،
داستان زندگی ما خالی از آدم های خوب بود.
اگر همان اندک مهربانیم را از بر نشدند.
اگر خوبی کردم و بدی دیدم
کنار میکشم!!!
اما بد نمیشوم…
زیرا این تنها کاریست که از دستم بر میاید.
مهم نیست با من چه کردند.
من قهرمان زندگی خودم می مانم
من آدم خوبه ی زندگی خودم میباشم
با وجدانم آسوده میخوابم
سرم را پیش خدایم بالا میگیرم
و بخاطر همه چیز شاکر میباشم..
. .

زندگی تولد دارد . . .
زندگی مرگ دارد . . .
زندگی عهد دارد . . .
زندگی پیمان دارد . . .
زندگی حساب دارد . . .
زندگی کتاب دارد . . .
زندگی خوب دارد . . .
زندگی بد دارد . . .
زندگی اصول دارد . . .
زندگی قانون دارد . . .
زندگی تاوان دارد . . .
زندگی امتحان دارد