بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

سونوگرافی در بارداری، دو یا سه بعدی؟

سونوگرافی در بارداری، دو یا سه بعدی؟

همواره علم باعث بهترشدن زندگی بشر گردیده، مخصوصا پیشرفت در علم پزشکی. یکی از این پیشرفت های مؤثر بر زندگی بشر، سونوگرافی می باشد که کمک بسیار زیادی در درمان ناهنجاری ها  کرد.

تأثیرات سونوگرافی:
سالهاست که آثار بدیع حاصل از کشفیات بشر تحول عظیمی را در زندگی و بستر تاریخ ایجادکرده است. اکتشافات پرده از بسیاری ابهامات برداشته و انسان را با دنیایی تازه از واقعیتهای آن آشنا کرده است.در کنار تمام دستاوردهای انسانی، سونوگرافی، ابداعی باارزش بوده که نقش مهمی در علم پزشکی برای تشخیص و شناسایی بسیاری از ناهنجاریها داشته است.این وسیله تشخیصی در طول تاریخ، شمار نقصهای جسمانی که بشر عاجز از درمان آن است را در جامعه کاهش داده و نقش مؤثری در پیشگیری از بسیاری عوارض و مرگ و میرها داشته است اما دیدگاه دیگری که باید مدنظر قرار گرفته شود آن است که سونوگرافی تنها وسیلهای تشخیصی است و تکرار بیدلیل و غیرموجه بخصوص انواع دو و سهبعدی آن ممکن است عوارض جبرانناپذیری را در آینده به دنبال داشته باشد.تصویربرداری اولتراسوند (فراصوتی):
سونوگرافی، فرآیندی است که از طریق امواج فوقالعاده سریع صدا، تصاویری از بافتها و ارگانهای داخلی بدن انسان تولید شده و در نهایت پس از شکلگیری به مانتیور ارسال میشود تا قابل مشاهده باشد.تشکیل تصاویر در این روش تصویربرداری نیاز به امواج با فرکانس معینی دارد اما عملکرد بدون اشعه ایکس آن باعث برتریاش بر دیگر روشهای تشخیصی از جمله عکس رادیولوژی شده است.تصاویر حاصل از اولتراسوند، برای ارزیابی قسمتهای مختلف بدن از جمله شکم، عروق خونی، ارگانهای داخلی و تشخیص بیماریهای حفره شکم در مراحل اولیه مورد استفاده قرار میگیرد، ضمن اینکه تشخیص به موقع بسیاری از تومورها بخصوص تومورهای رحمی کمک زیادی به درمانهای پزشکی و کاهش میزان مرگ و میر کرده است.وضوح کیفیت تصویر سونوگرافی باعث شده تا این روش یکی از الزامات مراقبتهای دوران بارداری شود و بدینوسیله، ساختار و سطح بدن و مغز جنین بهراحتی تحت ارزیابی قرار گیرد.امکان مشاهده جنین از زوایه مناسب در این روش به پزشک اجازه میدهد تا هر نوع ناهنجاری مادرزادی در مرحله مناسب تشخیص داده شده و رشد و حالت جنین مکان و موقعیت جفت و میزان مایع آمینوتیک اطراف جنین تخمینزده شود.

در حال حاضر، هفت نوع سونوگرافی وجود دارد که کاربرد اصلی آنها یکسان است. سونوگرافی معمولی، نوع پیشرفته آن، داپلر (نوعی سونوگرافی رنگی از عروق خونی)، سهبعدی، چهاربعدی و اکوکاردیوگرافی جنین. سونوگرافی دوبعدی، اولینبار در سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر حاصله از این روش سیاه و سفید است اما در سال ۲۰۰۰ با ابداع سونوگرافی سه بعدی، تصاویر واضحتر و رنگی بهدست آمد و در نهایت در سال ۲۰۰۵ نیز از طریق سونوگرافی چهاربعدی، حرکت و صدای جنین نیز ثبت شد.پ

| سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی در بارداری ضرر دارد | سونوگرافی بارداری در ماه اول | اولین سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی واژینال در بارداری | سونوگرافی داپلر در بارداری | آخرین سونوگرافی در بارداری | خطرات سونوگرافی در بارداری | مضرات سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی زیاد در بارداری | سونوگرافی در اوایل بارداری | سونوگرافی در ماه اول بارداری | سونوگرافی واژینال در اوایل بارداری | سونوگرافی در هفته اول بارداری | سونوگرافی در ماه اول بارداری | سونوگرافی در ماه اخر بارداری | سونوگرافی در ماههای اول بارداری | سونوگرافی واژینال در اوایل بارداری | سونوگرافی اول بارداری | سونوگرافی اولیه بارداری | سونوگرافی در ماه آخر بارداری | سونوگرافی در ماههای آخر بارداری | سونوگرافی آخر بارداری | آیا سونوگرافی در بارداری ضرر دارد | سونوگرافی در هفته های آخر بارداری | آخرین سونوگرافی در دوران بارداری | آیا سونوگرافی واژینال در بارداری ضرر دارد | سونوگرافی در هفته آخر بارداری | سونوگرافی آنومالی بارداری | سونوگرافی بارداری بیمارستان مهر | سونوگرافی در هفته بیستم بارداری | سونوگرافی برای بارداری | سونوگرافی سه بعدی در بارداری | چند بار سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی چهار بعدی در بارداری | سونوگرافی دو بعدی در بارداری | سونوگرافی ۳ بعدی در بارداری | سونوگرافی سه بعدی در بارداری | بهترین زمان سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی در هفته پنجم بارداری | سونوگرافی در ماه پنجم بارداری | سونوگرافی در هفته پنجم بارداری | سونوگرافی در هفته پانزدهم بارداری | سونوگرافی واژینال در هفته پنجم بارداری | اصطلاحات پزشکی در سونوگرافی بارداری | سونوگرافی بارداری پوچ | سونوگرافی در هفته پنج بارداری | سونوگرافی در هفته سی و پنجم بارداری | سونوگرافی شکمی در هفته پنجم بارداری | سونوگرافی در تشخیص بارداری | سونوگرافی بارداری تعیین جنسیت | سونوگرافی تشخیص بارداری | سونوگرافی تست بارداری | تعداد سونوگرافی در بارداری | تاریخ سونوگرافی در بارداری | تفسیر سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی تعیین جنسیت در بارداری | سونوگرافی ترانس واژینال در بارداری | تعداد مجاز سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی بارداری جنسیت | قد جنین در سونوگرافی بارداری | سونوگرافی جنین در بارداری | سونوگرافی بارداری چگونه انجام میشود | سونوگرافی در هفته چهارم بارداری | سونوگرافی در هفته چندم بارداری | سونوگرافی در ماه چهارم بارداری | سونوگرافی در هفته چهاردهم بارداری | ac در سونوگرافی بارداری چیست | سونوگرافی در هفته چندم بارداری را نشان میدهد | سونوگرافی سه بعدی در بارداری چیست | سونوگرافی کامل بارداری چیست | چند سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی در بارداری خارج رحمی | سونوگرافی واژینال در بارداری خطرناک است | سونوگرافی بارداری خارج از رحم | سونوگرافی بارداری خوب | خطر سونوگرافی در بارداری | خطا در سونوگرافی بارداری | خطرات سونوگرافی واژینال در بارداری | خطر سونوگرافی واژینال در بارداری | خطرات سونوگرافی داپلر در بارداری | سونوگرافی در دوران بارداری | سونوگرافی در بارداری ضرر دارد؟ | انواع سونوگرافی در دوران بارداری | اولین سونوگرافی در دوران بارداری | سونوگرافی در هفته دوازدهم بارداری | سونوگرافی در ماه دوم بارداری | سونوگرافی داخلی در دوران بارداری | سونوگرافی واژینال در دوران بارداری | عوارض سونوگرافی در دوران بارداری | سونوگرافی بارداری را نشان میدهد | سونوگرافی رنگی بارداری | سونوگرافی روتین بارداری | سونوگرافی رنگی در بارداری | سونوگرافی کی بارداری رو نشون میده | سونوگرافی کی بارداری را نشان میدهد | سونوگرافی رحم در بارداری | سونوگرافی روتین در بارداری | سونوگرافی در زمان بارداری | سونوگرافی در زمان بارداری | سونوگرافی واژینال در زمان بارداری | اولین سونوگرافی در زمان بارداری | سونوگرافی زمان بارداری | زمانهای سونوگرافی در بارداری | بهترین زمان سونوگرافی در زمان بارداری | زمان اولین سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی زیاد در دوران بارداری | سونوگرافی ژنتیک در بارداری | سونوگرافی سینه در بارداری | سونوگرافی در هفته سوم بارداری | سونوگرافی در ماه سوم بارداری | سونوگرافی در هفته سیزدهم بارداری | سونوگرافی در ماه سوم بارداری | سونوگرافی در هفته سیزده بارداری | سونوگرافی سن بارداری | سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری | سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری | سونوگرافی سلامت در بارداری | سونوگرافی بارداری شبانه روزی | سونوگرافی در هفته ششم بارداری | سونوگرافی در هفته ششم بارداری | سونوگرافی در ماه ششم بارداری | سونوگرافی شکمی در بارداری | سونوگرافی واژینال در هفته ششم بارداری | تصویر سونوگرافی در هفته ششم بارداری | سونوگرافی در هفته شانزدهم بارداری | سونوگرافی در هفته شش بارداری | بهترین سونوگرافی بارداری در شیراز | ضرر سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی های ضروری در بارداری | ضرر سونوگرافی در دوران بارداری | سونوگرافی در دوران بارداری ضرر دارد | سونوگرافی زیاد در بارداری ضرر دارد | سونوگرافی سه بعدی در بارداری ضروری است | ضررهای سونوگرافی در بارداری | تعداد سونوگرافی در طول بارداری | سونوگرافی های لازم در طول بارداری | چند بار سونوگرافی در طول بارداری | سونوگرافی در طول بارداری | عوارض سونوگرافی در بارداری | عوارض سونوگرافی در بارداری | عوارض سونوگرافی واژینال در بارداری | عوارض سونوگرافی زیاد در بارداری | سونوگرافی بارداری عوارض | علائم اختصاری در سونوگرافی بارداری | علایم اختصاری در سونوگرافی بارداری | علت سونوگرافی واژینال در بارداری | سونوگرافی بارداری غربالگری | سونوگرافی غربالگری در بارداری | سونوگرافی غربالگری در دوران بارداری | سونوگرافی قبل بارداری | سونوگرافی کالر داپلر در بارداری | سونوگرافی بارداری در کرج | سونوگرافی کامل بارداری | سونوگرافی کبد در بارداری | گرید در سونوگرافی بارداری | گرید ۱ در سونوگرافی بارداری | گرید در سونوگرافی بارداری چیست | گرید ۲ در سونوگرافی بارداری | چند بار سونوگرافی در بارداری لازم است | سونوگرافی سه بعدی در بارداری لازم است | سونوگرافی لازم در بارداری | چند بار سونوگرافی در دوران بارداری لازم است؟ | سونوگرافی های لازم در بارداری | تعداد سونوگرافی لازم در بارداری | سونوگرافی لازم در دوران بارداری | چند سونوگرافی در بارداری لازم است؟ | سونوگرافی لازم بارداری | سونوگرافی لگن در بارداری | سونوگرافی بارداری ماه اول | مراحل سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی معمولی در بارداری | سونوگرافی در هفته های مختلف بارداری | سونوگرافی مکرر در بارداری | مهمترین سونوگرافی در بارداری | سونوگرافی در ماه هشتم بارداری | سونوگرافی در ماه هفتم بارداری | سونوگرافی در ماه نهم بارداری | سونوگرافی در هفته نهم بارداری | سونوگرافی در هفته نوزدهم بارداری | سونوگرافی مورد نیاز در بارداری | سونوگرافی جنین در هفته نهم بارداری | سونوگرافی های مورد نیاز در بارداری | سونوگرافی و بارداری | سونوگرافی وتشخیص بارداری | سونوگرافی واژینال بارداری | سونوگرافی و بارداری | سونوگرافی واژینال در بارداری | سونوگرافی بارداری هفته به هفته | سونوگرافی در هفته هشتم بارداری | سونوگرافی در هفته هفتم بارداری | اولین سونوگرافی بارداری در هفته | سونوگرافی در هفته هجدهم بارداری | سونوگرافی در هفته هفتم بارداری | سونوگرافی در هفته هشتم بارداری | سونوگرافی در هفته هفدهم بارداری | سونوگرافی در هفته یازدهم بارداری | تعداد سونوگرافی در یک بارداری | سونوگرافی در هفته بیست و یکم بارداری |

سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی:
سونوگرافی سهبعدی در واقع نمایش سهبعدی از سطح و ساختار بدن است که به تصاویر حجم میدهد. دکتر محمدمهدی آرسته، متخصص رادیولوژی در رابطه با ابزار مورد استفاده در این تصویربرداری میگوید: پروب مورد استفاده در سونوگرافی، حاوی کریستالهایی است که تحتتأثیر امواج الکتریسیته دچار ارتعاش شده و داخل بدن صداهایی تولید کرده که پس از برگشت به دستگاه به شکل تصاویر مشاهده میشود.تفاوت عمده این روش با سونوگرافی معمولی آن است که در تصویربرداری سهبعدی بهجای یک کریستال سه نوع کریستال در پروب بهکار برده شده تا همزمان در سه جهت صدا و امواج صوتی فرستاده شود و تصاویر در سه جهت طول، عرض و عمق تولید و قابل مشاهده شود. این در حالی است که در سونوگرافی چهاربعدی، بعد حرکت نیز ثبت و نمایش داده میشود بنابراین به تعداد کریستالهای موجود در پروب افزوده میشود تا حرکات جنین به شکل زنده نمایش داده شود.رئیس انجمن رادیولوژی استان فارس، امواج الکتریسیته ساطع شده از پروب دستگاه سونوگرافی را برای بدن مفید دانسته و میگوید: اگرچه این امواج خطرات اشعه ایکس را ندارد ولی افزایش تعداد کریستالها و به دنبال آن تشدید امواج ممکن است در آینده عوارضی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی تنها در صورت لزوم آن هم یک مرتبه در طول بارداری درخواست میشود.

برتری تصویربرداری دوبعدی:
سونوگرافی، ابزاری تشخیصی و غیرتهاجمی است که تاکنون آسیب یا عارضه آن روی جنین ثابت نشده است. اما دانشمندان هنوز اطلاعات کافی در رابطه با اثرات مخرب تکرار و قرار گرفتن طولانی مدت در معرض امواج آن در اختیار نداشته و به همین دلیل برای انجام انواع سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی، محدودیت قائل هستند.در حال حاضر، سونوگرافی معمولی یا دوبعدی که تصاویر سیاه و سفید در اختیار پزشک قرار میدهد، بیخطرترین روش تصویربرداری در دوران بارداری است که اغلب برای تأیید ضربان قلب، رد هرگونه مشکل و یا حاملگی خارج از رحمی، تخمین سن بارداری، تعیین موقعیت جنین و تشخیص ناهنجاریهایی مانند سندرم داون مورد استفاده قرار میگیرد.به گفته دکتر آرسته، در کشورهای غربی به دلیل آنکه هنوز عواقب و عوارض سونوگرافی دو بعدی نیز نامشخص است و حتی امکان تظاهر آن در ۳۰ تا ۴۰ سال آینده وجود دارد، زنان باردار خود تمایلی به انجام آن ندارند و در برخی کشورهای پیشرفته نیز تصویربرداری تنها یک مرتبه، آن هم در ماه پنجم یا ششم برای تشخیص نحوه زایمان انجام میشود. این درحالی است که در کشور ما، زنان باردار چندین مرتبه به دلایل غیرموجه تحت سونوگرافی قرار گرفته و حتی در برخی موارد برای تهیه تصاویر واضحتر و عکس از سنین مختلف، داوطلب استفاده از سونوگرافی سه و چهار بعدی میشوند.

به گفته دکتر آرسته، گاهی اوقات انجام سونوگرافی متوالی دوبعدی و یا حتی انواع سه بعدی یا چهاربعدی آن برای تشخیص ناهنجاریهای ظاهری جنینی مانند شکاف کام یا برخی ناهنجاریهای استخوانی کاربرد دارد اما به دلیل آن که انواع سه بعدی و چهار بعدی آن سه برابر انرژی بیشتر با حداکثر قدرت به جنین وارد میکند، انجام آن به صلاح جنین و زن باردار نبوده و باید تنها در صورت لزوم و به تجویز پزشک انجام شود.در حال حاضر، مقالات بسیاری در رابطه با ناهنجاریهای ناشی از سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی ارائه شده است. براساس مطالعات انجام شده، امکان آسیب پوست، سوختگی بافت نرم جنین و کاهش حس شنوایی جنین در این دو روش تصویربرداری وجود دارد و حتی ممکن است عواقب خطرناک و تهدیدآمیزتری را به دنبال داشته باشد.دکتر ابوالفضل مهدیزاده، متخصص زنان و زایمان در این رابطه معتقد است: از آنجا که بررسی ارگانها و اندامهای جنین در سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی زمانی حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه نیاز دارد، فرکانس بالای ساطع شده در این روش، اثر زیادی به جنین وارد کرده و حرارت ناشی از آن موجب آسیب به جنین و مادر میشود.وی بسیاری ناهنجاریهای جنینی را پیامد تکرارهای بیمورد و غیرضروری سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی میداند و تأکید میکند که این نوع سونوگرافیها تنها در صورت صلاحدید پزشک و تا حد امکان یک مرتبه در هفتههای ۱۸ تا ۲۴ بارداری انجام شود. در غیر این صورت، برای زن باردار بدون سابقه مشکلی خاص، یک بررسی از طریق سونوگرافی دوبعدی کفایت میکند.

تحقیقات دیگری که روی تعدادی موش در آزمایشگاه انجام شد حاکی از آن بود که امواج فراصوتی ۷/۶ مگاهرتز برای مدت ۳۰ دقیقه یا بیشتر باعث پیدایش اختلالات عصبی در جنین موش شده و عواقبی مانند تأخیر رشد ذهنی را به دنبال داشته است. دانشمندان پس از بررسیهای گوناگون به این نتیجه رسیدند که افزایش حرارت هنگام انجام تصویربرداری با فرکانسهای زیاد عامل آسیب به سیستم عصبی مرکزی می شود و تکثر و رشد آن را دچار اختلال میکند.دکتر عباس درگاهی، رادیولوژیست، مغز جنین را حساسترین عضو نسبت به امواج صوتی میداند و میگوید: از آنجا که آسیب به مغز، عارضهای جدی و جبرانناپذیر است و سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی هیچگونه برتری نسبت به سونوگرافی معمولی ندارد، نباید خطرات آن را به جان خرید زیرا هیچ ناهنجاری وجود ندارد که در سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی قابل شناسایی باشد ولی در سونوگرافی دو بعدی قابل تشخیص نباشد.وی این قبیل سونوگرافیها را فاقد ارزش تشخیصی میداند و معتقد است، هر نوع عارضهای که در سونوگرافی دو بعدی کشف میشود در تصویربرداری سه بعدی تنها به کمک بعد و رنگ، فانتزی نمایش داده میشود. همچنین برخلاف تفکرات عام مردم که تصور میکنند سونوگرافی سه بعدی نواقص را بهتر و دقیق نشان میدهد باید گفت دستگاه ناهنجاری را شناسایی نمیکند بلکه فرد سونوگراف است که با مهارت خود، بافتها را از هم تمایز داده و ناهنجاریها را تشخیص میدهد که این فرآیند با سونوگرافی دوبعدی یا معمولی نیز امکانپذیر است. علاوه بر این، تصویربرداری سه بعدی هنگامی که جنین در حال حرکت است یا به دیواره رحم یا جفت چسبیده باشد، شدیداً محدودیت داشته و وضوح تصویر کاهش پیدا میکند.

ظاهر و سطح بدن تنها بعدی است که در سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی قابل بررسی است بنابراین اطلاعات کافی در رابطه با ارگانهای داخلی بدن مانند قلب و مغز را در اختیار پزشک قرار نمیدهد و کاربرد زیادی در تشخیص ناهنجاریها ندارد بنابراین این روش تصویربرداری در لیست تعرفههای بیمه قرار نگرفته و استفاده غیر ضروری آن تنها باعث اتلاف وقت و هزینه میشود.

خطرات زایمان در خانه یافته های تازه نشان می دهند، با وجود این که برخی از زنان تمایل دارند در خانه زایمان کنند، اما این کار خطرات زیادی به همراه دارد. برخی از زنان با ...
رفع مشکلات پوشک نوزاد بثورات(دانه‌های پوستی) ناشی از پوشک شایع‌ترین بثورات نوزادان به شمار می‌آید. دانه‌های پوستی چندان جدی نیستند ولی نوزاد را اذیت می‌کنند این بثورات...
آیا بیماری لوپوس خطرناک است؟ بیماری لوپوس می‌تواند به مفصل‌ها، پوست، کلیه‌ها، ‌قلب، ریه‌ها و قسمت‌های دیگر بدن آسیب برساند. نکته مهم درباره بیماری لوپوس این است که ۹ نفر از ه...
کلینیک ناباروری شیراز، اطلاعات لازم و مهم (۹) نی نی بان، مریم قاسمی: نهمین مطلب از بسته کلینیک‌ های ناباروری به معرفی کلینیک کلینیک ناباروری بيمارستان فوق تخصصی مادر و كودك شیراز می پردازد.بي...
زبان مردم شیراز چیست؟ مردم شیراز زبان فارسی را با لهجه شیرازی تکلم می‌کنند. لهجه شیرازی دارای ۲۳ همخوان /P/ | /b/ | /f/ | /v/ | /t/ | /d/ | /k/ | /g/ | /q/ | /c/ | /j/ | /s...
گالری جدیدترین مدل کت بهاره دخترانه و زنانه مجلسی عید ۹۶ جدیدترین مدل کت بهاره دخترانه و زنانه مجلسی عید ۹۶ انواع مجموعه مدل لباس زنانه شیک و جدید پیشنهاد مدل لباس زنانه های جدید و شیک برای س...
علت خونریزی کم در پریود، کجای کار میلنگه؟ سوال:باسلام و خسته نباشید. من یه مدتى هست که دوره پرىودیم عقب میافته |و وقتى هم پریود میشم خون ریزیه کمى دارم ، و بین دوره پریودى ترشحه خیلى کم د...
آب کردن شکم بعد از زایمان، روش های مناسب ما به دلایل مختلف در هنگام افزایش وزن، حجم زیادی چربی در شکم ذخیره می کنیم. در بارداری نیز در اطراف شکم چربی اضافی جمع می شود و از دست دادن این چ...
شربت آهن برای بچه ها، چی بدم خوبه؟ سوالسلام کودک 18ماهه ای دارم که شربت میم استفاده میکنه به نظرتون مقدار آهن و روی بدنشو تامین میکنه چون شنیدم مقدار آهن روزانه 7و زینک 3میلی گرم ب...
مشکلات چاقی در بارداری، بیماری های در کمین چاقی یکی از مشکلات بهداشتی جدی در بسیاری از کشورها از جمله ایران است.چاقی از جنبه‌های مختلف روی سلامت انسان اثر منفی دارد.یکی از مخرب ترین آثار چ...
طریقه مصرف درست قرص ال دی، اشتباه کردم؟ سوال:سلام.خسته نباشید. ببخشید یه سوالی داشتم؟ من حدود سه هفته پیش نزدیکی داشتم که بعدش از روش اورژانسی استفاده کردم البته به جای 4 تا ال دی در هر...
شیک ترین مدل کفش عروس ۲۰۱۷ – bride shoes شیک ترین مدل کفش عروس ۲۰۱۷ – bride shoes – کفش عروس جدید ۹۶       جدیدترین و شیک ترین گالری شیک ترین مدل کفش عروس پاشنه بلند | تخت | عروسکی...
عکس نوشته چشام تو را با اون دید ⋆ در عکس نوشته چشام تو را با اون دید مجموعه ای از عکس نوشته های احساسی زیبا را برای شما قرار داده ایم که شامل 10 تصویر و متن عاشقانه خاص … عکس نوشته چ...
آموزش دستور پخت چند غذای پرطرفدار سال ۲۰۱۷ به گزارش ابرتازه ها به نقل از فرادید ، در این مطلب دستور پخت چند غذای پرطرفدار در سال ۲۰۱۷ که باید امتحان کنید را به شما آموزش خواهیم داد.۱- اسپاگتی خ...
بارداری بعد از سقط، چقدر صبر کنم؟ سوال:سلام. من حدود یک ماهه باردار بودم. پس از ترسیدن زیاد بچه سقط شد. حالا چند ماه باید صبر کنم تا یک بارداری سالم داشته باشم. الان اگر اقدام کنی...