در دلنوشته با تمام وجودم عاشقش بودم چندین نوشته عاشقانه را با تصاویر مرتبط می توانید مشاهده کنید که شامل ۵ دلنوشته و …

دلنوشته با تمام وجودم عاشقش بودم

دلنوشته با تمام وجودم عاشقش بودم ⋆

دلنوشته با تمام وجودم عاشقش بودم

دوست، چه واژه پرمعنایی
گویی از روح خداوند در آن دمیده شده
دوست اجبار من نیست
انتخاب من است
دلی است، قلبی است، روحی است
همدم روزهای تنهایی ام، پرکننده خلا هایم، امنیتم
وقتی انتخابش میکنی، هیچ قید و شرطی برایت نیست
نژادش، سنش، ظاهرش
اینجا پای دل در میان است
آخ که چقدر خوب است میتوانی افسار اختیارت را دو دستی بدهی به دلت
پای دل که می آید وسط، حتما اتفاق خوبی در راه است

دلنوشته با تمام وجودم عاشقش بودم ⋆

دلنوشته با تمام وجودم عاشقش بودم

بلاخره یک روزی تمام نوشته هایم را میخوانی…
دانه به دانه اش را
کلمه به کلمه اش را هم…
بلاخره یک روزی تمام حرف های نزده ام را که در چشمهایم میبینی
غم های نفهمیده ی قلبم را…
صدای گوش خراش نبضم را….
بلاخره باور خواهی کرد….
که روزی از همین روزهای سرد و گرم فصل های گذشته و باقی مانده؛
که در عبور لحظه ای کور و کوتاه از کنارم..
با من و روحم مواجه خواهی شد….
نا امید نیستم…
بی تفاوتی هایت را هم
سرد و چشم تنگ کردن هایت از نشناخته نشدنم را هم قبول دارم….
بلاخره…
روزی مرا…
با تمام ناباوری هایت
باور خواهی کرد….

دلنوشته با تمام وجودم عاشقش بودم ⋆

دلنوشته با تمام وجودم عاشقش بودم

.
ساده که باشی
آدم ها خیلی زود دوستت می شوند
و تو خیلی دیـــــر می فهمی دشمنت بودند
ساده که باشی
آدم ها با همه کمبودهایشان به غرورت حمله می کنند
و با همه غرورشان مچاله ات می کنند
ساده که باشی
تو همیشه رو بازی می کنی و آدم ها
همیشه بازیگران پشت پرده می مانند
ساده که باشی
آدمها اوقات بیکاریشان را با سادگی ات
پُر می کنند و خود در لحظه های اندوه تنها می مانی
ساده که باشی
سادگی ات را حماقت می خوانند
و کسی نمی فهمد که تو از فرط “آدم بودن” ساده ای…