بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

دانلود رمان برای تو ⋆

دانلود رمان برای تو ⋆

در دانلود رمان برای تو  رمان عاشقانه جدیدی برای دانلود شما قرار دادیم که این رمان یک رمان حرفه ای هست و  در مورد دختری هست که قشنگترین خاطرات تمام عمرش را و … دخترانگیش را پای چیزی می فروشد ، که نمی دانست عمرش خیلی طولانی نیست و دوام چندانی نخواهد داشت ! و درآخر به فراموشی محض سپرده خواهد شد …

دانلود رمان برای تو

نام رمان : برای تو
نام نویسنده : *H@$TY_hk *
ژانر : پلیسی ،عاشقانه ، معمایی ، اجتماعی ، غم انگیز

تعداد صفحات:۴۰۷

توجه : قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه رمان :

دانلود رمان برای تو ⋆

دانلود رمان برای تو

« این داستان ، حکایت انسانهایی است که در این دنیا رشد می کنند ، بزرگ میشوند ، قامت بلند می کنند . از کودکی چند ماهه می شوند مردی۵۰ ساله که ریش سفید کرده و پیراهن به پیراهن پاره کرده است .
اما آنها خیلی چیز ها را نمی دادند …
آنها نمی دانند که ” بخشیدن ” وظیفه نیست ، بلکه لطفیست که هرکسی لیاقتش را ندارد !
آنها نمی دانند که زمان مرحمی بر روی زخم ها نیست ، بلکه سرپوشی برای پنهان کردن دردها ازنگاه های درنده و کنجکاو مردم است !
آنها نمی دانند چه درد بدیست که تمام دارو ندارت را بدهی پای چیزی که دراین دنیا طاقت و دوامی ندارد!
آنها نمیدانند که مرگ لزوما در قبر گذاشتن آدم ها نیست ، بلکه می توان آدمها را به راحتی یک حرف ، یک عکس ، یک گذشته ی دور ، یک تکرار مکرر از خاطراتی که آدمها دوستش دارند ولی همیشه در حسرت و سوختن لحظه ای تکرار آن هستند ، در خود کشت و به نابودی محض کشاند ، بدون آنکه در گور گذاشته شوند !
آنها خیلی چیز ها را تا لحظه ای که به تله ای از خاک سپرده شوند نخواهند دانست .
این آدم ها پیر و فرتوت می شوند ، به گور می روند ، ولی تفکراتشان رشد نمی کند و بزرگ نمی شود !
در این میان دختری خسته از مشکلات پیچ وا پیچ زندگی ، با ذهنی خسته و تنی درمانده می آید !
دختری که خودش را ، عشقش را ، زندگی اش را،! دلش را ، روحش را ، جسمش را ، قشنگترین خاطرات تمام عمرش را و …
دخترانگیش را پای چیزی می فروشد ، که نمی دانست عمرش خیلی طولانی نیست و دوام چندانی نخواهد داشت ! و درآخر به فراموشی محض سپرده خواهد شد … »

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

صدا هایی گنگ و مبهم از درون مغرش ، درست جاییی که نگه دارنده ی خاطرات دورش بود در گوشش اکو می شدند و روان او را به بازی می گرفتند .
تمام محتویات معده اش تا سر گلویش بالا می آمدند و به پایین فرو می رفتند، مزه ی تلخی در گلویش حس کرد .
دست هایش بی حس ، بی جان و متشنج بودند ، تمامی عکس ها را از پاکت زرد رنگ بیرون کشید .
اولین عکس : لرزش شدید بدنش ، دومین عکس : عق زد … سومین عکس : مردمک چشمانش به بالای پلک هایش رفت و چشم هایش را سفیدی پوشاند .
چهارمین عکس : بلند شد ، زانوان کم جانش به هم میخوردند . نمی توانست تعادلش را به درستی حفظ کند . دندان هایش به هم میخوردند !

دانلود رمان برای تو
به سمت دست شویی دوید و تمام زرد آبه ای را که به دهانش هجوم آورده بود را بالا آورد
آرام با پشت دستش به روی لب های لرزانش کشید . به آیینه خیره شد ، لحظه ای از دختری که درون آن آیینه ی شفاف دید ترسید و هول برش داشت .
دختری آرام ، با چشمانی بی فروغ که دودو میزدند. رنگ پریده ی صورتش همانند جنازه ای شده بود که ساعت ها از زمان مرگش گذشته و او را تازه پیدا کرده باشند .
و او مرگ تمامی زندگیش را در یک صدم ثانیه به چشم دیـــد !

****

دانلود رمان برای تو


«
بازگشت به مُرداب …. » 

به دورو برش نگاه کرد در آن نیمه شب هیچکس در آن کوچه بن بست به چشم نمی خورد
زمین خیس بود سایه درختان تنومند اطراف آن ویلا روی آسفالت افتاده بود و فضایی وهم انگیز ایجاد میکرد .
از کلاه سوییشرت رنگ و رو رفته اش آب میچکید ؛ نفسی سوزنده کشید ، دو ضربه به در چوبی روبه رویش زد ، بلافاصله دستانش را داخل جیب لباس کرد و زیپ های باز سوییشرت را با حرکت دستانش از داخل جیب هایش به هم نزدیک کرد و در خودش مچاله شد .
درباز شد و ابی با آن لبخند همیشه کثیفش رو به روی او ایستاد .
چشمانش درخشیدند زبان در دهانش چرخاند و گفت
به به خانم خانما کجا بودی بابا دلمون برات تنگ شده بود ! ” 
و لب هایش را بیشتر از هم فاصله داد
آرام و زمزمه کنان گفت
بکش کنار

دانلود رمان برای تو

ابی تک خنده ای زد و گفت
شرمنده الیزابت جون نمی تونم رات بدم باید با جمشید اوکی کنی بعد اون دسته گلت اجازه ورود نداری ، تعجبم از اینه که چرا تا الان زنده ای دختر
جمشید در جریانه برو ازش بپرس ، اجازه ورود دارم .”
ابی مبهوت دهانش را باز کرد و گفت
یعنی چی ؟! تو حق نداری بیای اینجا ، جمشید خل شده ؟ همینجا وایسا
در بسته شد ؛ آری جمشید به حتم خل شده بود وگرنه دیوانگیست کسی را که جرمی به این بزرگی مرتکب شده را بپذیری ! اوهم هنوز دلیل این کار جمشید را نفهمیده بود .
در گشوده شد و ابی اخم کرده گفت
بیا تو

دانلود رمان برای تو

و بعد پشت به او کرد و رفت .

پایش را داخل خانه گذاشت .
رد گل کفشش رو پاراکت های خانه ماند و گند زد به زمین . پوزخندی زد انگار او باید همیشه گند میزد . همیشه …
دستمالی از جاکفشی برداشت و به کف بوت هایش کشید .
از راه رو رد شد و به سالن اصلی رسید . چشمانش را گرداند ، ویلایی چند صد متری .
زنان و مردانی با پوشش های متفاوت ، رفتار های متفاوت ،حالت های متفاوت .
کسی را در آن جمع نمی شناخت ؛ لابد نیروی جدید بودند . نیشخندی زهر آلود زد . سرش را برگرداند که بدنش قفل شد . کسی سفت او را در بغلش می فشرد .

دانلود رمان برای تو


حدس میزد کیست . تنش را عقب کشید . صورت سرخ و چشمان آبدار آنا جلوی چشمانش نقش بست .
آنا او را دوباره در بغل فشرد و گریه سر داد کسی متوجه او نبود این خیال او را آسوده میکرد .
صدایی خش دار به گوشش رسید :
” کجا بودی لعنتی هان ؟؟ کجا بودی ؟؟ نگفتی یه بدبختی داره اینجا از ناراحتی دق میکنه ؟ ”
تنش از فشار راحت شد آنا اورا ول کرد و در صورتش داد زد :
” لعنت بهت گیسو ، لعنت بهت چرا اینکارو کردی ؟؟ چرا ؟؟ ”
با داد آنا تمامی سالن به طرف آنها برگشتند . اخمی کرد . حالا او شده بود مرکز توجه آن چند صد نفری که داخل سالن بودند .
مطمئن بود که اگر کسی او را ندیده باشد یا نشناسد ؛ داستان او را خوب میداند . بعد از گندی که زد آوازه ی کار شجاعانه اش در تمامی گروه های بالایی و پایینی پیچیده بود .

دانلود رمان برای تو


مردی هیکلی با کت و شلواری رسمی به سمت آنا آمد و با اخم چیزی در گوش او زمزمه کرد ،آنا او را پس زد و دست او را گرفت و بی حرف به سمت اتاقی کشید .

 

آموزش دانلود رمان:

“فایل فوق به صورت فشرده می باشد”

“برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود(pc)”

“دوستانی که از موبایل برای دانلود استفاده میکنن چنانچه در بخش خارج کردن فایل از حالت فشرده مشکل دارند از نرم افزار

RAR for Android استفاده نمایند و اگر در قسمت باز کردن فایل پی دف مشکل دارند از برنامه های چون

Adobe Reader استفاده نمایید .”

” فایل فوق با فرمت مخصوص گوشی های آندروید تولید و در سایت قرار نگرفت به دلیل آسیب های که به دستگاه کاربران وارد میکنند

دانلود رمان عاشقانه برای تو|رمان عاشقانه برای تو| رمان برای تو رمان خانه| رمان عاشقانه بدون سانسور برای تو | رمان عاشقانه صحنه دار برای تو| رمان عاشقانه ایرانی برای تو| رمان عاشقانه کوتاه برای تو| رمان عاشقانه ۹۸ia برای تو| رمان عاشقانه خارجی برای تو| رمان عاشقانه پلیسی برای تو| رمان عاشقانه دانلود برای تو| برای تو|رمان عاشقانه| رمان| رمان خانه| رمان عاشقانه| رمان| رمان خانه| رمان عاشقانه بدون سانسور| رمان عاشقانه صحنه دار| رمان عاشقانه ایرانی| رمان عاشقانه کوتاه| رمان عاشقانه ۹۸ia| رمان عاشقانه خارجی| رمان عاشقانه پلیسی| رمان عاشقانه دانلود| رمان برای تو|دانلود رمان برای تو برای موبایل|عکس شخصیت های رمان برای تو|دانلود رمان برای تو apk|دانلود رمان برای تو لاو ۹۸|رمان برای تو قسمت اول|دانلود رمان برای تو نسخه apk|دانلود رمان برای تو apk|رمان برای تو قسمت اخر| رمان|رمان نودهشتیا|رمان های زیبا و خواندنی|رمان معشوقه ۱۶ ساله|رمان اشتباه شیرین|رمان مستانه عشق|سایت باغ رمان|رمان شام مهتاب|دانلود رمان جدید نودهشتیا| رمان های نوشته *H@$TY_hk *

 

کم کاری تیروئید قبل از بارداری، چاره چیه؟ سوال:من برای بارداری اقدام کردم. یه پسر 8 ساله دارم. پریودم کاملا منظم هست. کم کاری تیروئید دارم که قرص می خورم. یک روز بعد از تاخیر ازمایش خون د...
علائم گوش درد در نوزادان، راه درمان  میکروب‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها می‌توانند در قسمت گوش میانی با فعالیت خود گوش کودک را دچار عفونت کنند.برخی مواقع عفونت‌هایی که به مایع پشت پرده ...
روش مقابله با خستگی بارداری احساس خستگی دوباره در سه ماهه سوم خود را نشان می‌دهد زیرا جنین رشد کرده و حالا به شما بیشتر نیاز دارد....
آموزش بازی به کودک، خیلی تقلب میکنه! زمانی که کودکی را می بینیم که در بازی ها تقلب می کند تصور می کنیم که این اولین قدم او در مسیر بزهکاری و جرم است اما اغلب کودکانی که مرتکب تقلب می...
رفع درد پستان بعد از زایمان مراقبت از نوک پستان و آماده کردن آن برای شیردهی، بهتراست از دوران بارداری شروع شود. برای پی بردن به قدرت کش آمدن و طولانی شدن نوک پستان به ویژه د...
عکس نوشته های احساسی داغونم ⋆ در عکس نوشته های احساسی داغونم سری جدید از عکس نوشته های عاشقانه را قرار داده ایم که در مورد حرف های درد آور و … عکس نوشته های احساسی داغونم عکس نوش...
حمام رفتن در بارداری، دقت کنید در تمام طول دوران بارداری بدون هیچ گونه نگرانی میتوانید استحمام کنید. در زمان بارداری به دلیل فعالیت زیاد پوست و دفع بیشتر مواد زائد بدن عرق کردن...
عفونت پستان، ضرورت درمان فوری عفونت های سینه مخصوصا در پاییز و زمستان بسیار متداول هستند. عفونتهای سینه ممکن است جدی باشند و به درمان فوری نیاز داشته باشند.با این وجود، در اغل...
درمان انزال زودرس، انواع روش ها انزال زودرس (PE) هنگامی رخ می دهد که یک مرد اوج لذت جنسی یا خروج سریع منی پس از فعالیت جنسی و با تحریک اندک آلت تناسلی را تجربه می کند.هیچ تعریف ...
عکس نوشته به پات می مونم ⋆ پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ 1 بازدید در  عکس نوشته به پات می مونم مجموعه ای از عکس نوشته های عاشقانه زیبا را قرار داده ایم که در مورد و...
زمان تشکیل اندام تناسلی جنین شاید تا چند هفته پس از بارداری اندام جنسی در سونوگرافی قابل‌مشاهده نباشند اما جنسیت جنین زمان بسیار زیادی قبل از تولدش مشخص می‌شود.تخصیص جنسیتجنس...
حس پدر شدن، آدام لوین را به کجا رساند؟ گروه ترجمه نی نی بان: آدام لوین، خواننده سرشناس آمریکایی طی مراسمی با حضور همسر و دختر چهار ماهه اش نقش دست خود را در پیاده روی مشاهیر هالیوود ثب...
ترک شکم در بارداری، پیشگیری بهتر از درمان سوال مخاطب نی‌نی‌بان: ترک های دوران بارداری با عمل زیبایی برطرف می شود؟ پاسخ از دکتر مهران همت خواه، متخصص جراح عمومی، پلاستیک و ترمیمی:معمولا به...
مدل عینک آفتابی سحر صباغ سرشت + عکس سحر صباغ سرشت بازیگر زن ایرانی با منتشر کردن عکسی از خود و متنی زیبا صفحه شخصی خود را بروز کرد. وی  متولد ۱۳۵۹ تهران،‌ لیسانس ادبیات نمایشی....
عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید ⋆ جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ 1 بازدید در عکس متن دار عشقولانه غمگین جدید مجموعه ای از عکس های متن دار عاشقانه جدید را آماده کردیم که متن ها...