Notice: تابع register_sidebar به‌صورت نادرست فراخوانی شد. No id was set in the arguments array for the "ستون کناری 1" sidebar. Defaulting to "sidebar-1". Manually set the id to "sidebar-1" to silence this notice and keep existing sidebar content. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 4.2.0 اضافه شده است) in /home/photobio/public_html/wp-includes/functions.php on line 3943

بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

دانلود رمان برای تو ⋆

دانلود رمان برای تو ⋆

در دانلود رمان برای تو  رمان عاشقانه جدیدی برای دانلود شما قرار دادیم که این رمان یک رمان حرفه ای هست و  در مورد دختری هست که قشنگترین خاطرات تمام عمرش را و … دخترانگیش را پای چیزی می فروشد ، که نمی دانست عمرش خیلی طولانی نیست و دوام چندانی نخواهد داشت ! و درآخر به فراموشی محض سپرده خواهد شد …

دانلود رمان برای تو

نام رمان : برای تو
نام نویسنده : *H@$TY_hk *
ژانر : پلیسی ،عاشقانه ، معمایی ، اجتماعی ، غم انگیز

تعداد صفحات:۴۰۷

توجه : قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه رمان :

دانلود رمان برای تو ⋆

دانلود رمان برای تو

« این داستان ، حکایت انسانهایی است که در این دنیا رشد می کنند ، بزرگ میشوند ، قامت بلند می کنند . از کودکی چند ماهه می شوند مردی۵۰ ساله که ریش سفید کرده و پیراهن به پیراهن پاره کرده است .
اما آنها خیلی چیز ها را نمی دادند …
آنها نمی دانند که ” بخشیدن ” وظیفه نیست ، بلکه لطفیست که هرکسی لیاقتش را ندارد !
آنها نمی دانند که زمان مرحمی بر روی زخم ها نیست ، بلکه سرپوشی برای پنهان کردن دردها ازنگاه های درنده و کنجکاو مردم است !
آنها نمی دانند چه درد بدیست که تمام دارو ندارت را بدهی پای چیزی که دراین دنیا طاقت و دوامی ندارد!
آنها نمیدانند که مرگ لزوما در قبر گذاشتن آدم ها نیست ، بلکه می توان آدمها را به راحتی یک حرف ، یک عکس ، یک گذشته ی دور ، یک تکرار مکرر از خاطراتی که آدمها دوستش دارند ولی همیشه در حسرت و سوختن لحظه ای تکرار آن هستند ، در خود کشت و به نابودی محض کشاند ، بدون آنکه در گور گذاشته شوند !
آنها خیلی چیز ها را تا لحظه ای که به تله ای از خاک سپرده شوند نخواهند دانست .
این آدم ها پیر و فرتوت می شوند ، به گور می روند ، ولی تفکراتشان رشد نمی کند و بزرگ نمی شود !
در این میان دختری خسته از مشکلات پیچ وا پیچ زندگی ، با ذهنی خسته و تنی درمانده می آید !
دختری که خودش را ، عشقش را ، زندگی اش را،! دلش را ، روحش را ، جسمش را ، قشنگترین خاطرات تمام عمرش را و …
دخترانگیش را پای چیزی می فروشد ، که نمی دانست عمرش خیلی طولانی نیست و دوام چندانی نخواهد داشت ! و درآخر به فراموشی محض سپرده خواهد شد … »

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

صدا هایی گنگ و مبهم از درون مغرش ، درست جاییی که نگه دارنده ی خاطرات دورش بود در گوشش اکو می شدند و روان او را به بازی می گرفتند .
تمام محتویات معده اش تا سر گلویش بالا می آمدند و به پایین فرو می رفتند، مزه ی تلخی در گلویش حس کرد .
دست هایش بی حس ، بی جان و متشنج بودند ، تمامی عکس ها را از پاکت زرد رنگ بیرون کشید .
اولین عکس : لرزش شدید بدنش ، دومین عکس : عق زد … سومین عکس : مردمک چشمانش به بالای پلک هایش رفت و چشم هایش را سفیدی پوشاند .
چهارمین عکس : بلند شد ، زانوان کم جانش به هم میخوردند . نمی توانست تعادلش را به درستی حفظ کند . دندان هایش به هم میخوردند !

دانلود رمان برای تو
به سمت دست شویی دوید و تمام زرد آبه ای را که به دهانش هجوم آورده بود را بالا آورد
آرام با پشت دستش به روی لب های لرزانش کشید . به آیینه خیره شد ، لحظه ای از دختری که درون آن آیینه ی شفاف دید ترسید و هول برش داشت .
دختری آرام ، با چشمانی بی فروغ که دودو میزدند. رنگ پریده ی صورتش همانند جنازه ای شده بود که ساعت ها از زمان مرگش گذشته و او را تازه پیدا کرده باشند .
و او مرگ تمامی زندگیش را در یک صدم ثانیه به چشم دیـــد !

****

دانلود رمان برای تو


«
بازگشت به مُرداب …. » 

به دورو برش نگاه کرد در آن نیمه شب هیچکس در آن کوچه بن بست به چشم نمی خورد
زمین خیس بود سایه درختان تنومند اطراف آن ویلا روی آسفالت افتاده بود و فضایی وهم انگیز ایجاد میکرد .
از کلاه سوییشرت رنگ و رو رفته اش آب میچکید ؛ نفسی سوزنده کشید ، دو ضربه به در چوبی روبه رویش زد ، بلافاصله دستانش را داخل جیب لباس کرد و زیپ های باز سوییشرت را با حرکت دستانش از داخل جیب هایش به هم نزدیک کرد و در خودش مچاله شد .
درباز شد و ابی با آن لبخند همیشه کثیفش رو به روی او ایستاد .
چشمانش درخشیدند زبان در دهانش چرخاند و گفت
به به خانم خانما کجا بودی بابا دلمون برات تنگ شده بود ! ” 
و لب هایش را بیشتر از هم فاصله داد
آرام و زمزمه کنان گفت
بکش کنار

دانلود رمان برای تو

ابی تک خنده ای زد و گفت
شرمنده الیزابت جون نمی تونم رات بدم باید با جمشید اوکی کنی بعد اون دسته گلت اجازه ورود نداری ، تعجبم از اینه که چرا تا الان زنده ای دختر
جمشید در جریانه برو ازش بپرس ، اجازه ورود دارم .”
ابی مبهوت دهانش را باز کرد و گفت
یعنی چی ؟! تو حق نداری بیای اینجا ، جمشید خل شده ؟ همینجا وایسا
در بسته شد ؛ آری جمشید به حتم خل شده بود وگرنه دیوانگیست کسی را که جرمی به این بزرگی مرتکب شده را بپذیری ! اوهم هنوز دلیل این کار جمشید را نفهمیده بود .
در گشوده شد و ابی اخم کرده گفت
بیا تو

دانلود رمان برای تو

و بعد پشت به او کرد و رفت .

پایش را داخل خانه گذاشت .
رد گل کفشش رو پاراکت های خانه ماند و گند زد به زمین . پوزخندی زد انگار او باید همیشه گند میزد . همیشه …
دستمالی از جاکفشی برداشت و به کف بوت هایش کشید .
از راه رو رد شد و به سالن اصلی رسید . چشمانش را گرداند ، ویلایی چند صد متری .
زنان و مردانی با پوشش های متفاوت ، رفتار های متفاوت ،حالت های متفاوت .
کسی را در آن جمع نمی شناخت ؛ لابد نیروی جدید بودند . نیشخندی زهر آلود زد . سرش را برگرداند که بدنش قفل شد . کسی سفت او را در بغلش می فشرد .

دانلود رمان برای تو


حدس میزد کیست . تنش را عقب کشید . صورت سرخ و چشمان آبدار آنا جلوی چشمانش نقش بست .
آنا او را دوباره در بغل فشرد و گریه سر داد کسی متوجه او نبود این خیال او را آسوده میکرد .
صدایی خش دار به گوشش رسید :
” کجا بودی لعنتی هان ؟؟ کجا بودی ؟؟ نگفتی یه بدبختی داره اینجا از ناراحتی دق میکنه ؟ ”
تنش از فشار راحت شد آنا اورا ول کرد و در صورتش داد زد :
” لعنت بهت گیسو ، لعنت بهت چرا اینکارو کردی ؟؟ چرا ؟؟ ”
با داد آنا تمامی سالن به طرف آنها برگشتند . اخمی کرد . حالا او شده بود مرکز توجه آن چند صد نفری که داخل سالن بودند .
مطمئن بود که اگر کسی او را ندیده باشد یا نشناسد ؛ داستان او را خوب میداند . بعد از گندی که زد آوازه ی کار شجاعانه اش در تمامی گروه های بالایی و پایینی پیچیده بود .

دانلود رمان برای تو


مردی هیکلی با کت و شلواری رسمی به سمت آنا آمد و با اخم چیزی در گوش او زمزمه کرد ،آنا او را پس زد و دست او را گرفت و بی حرف به سمت اتاقی کشید .

 

آموزش دانلود رمان:

“فایل فوق به صورت فشرده می باشد”

“برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود(pc)”

“دوستانی که از موبایل برای دانلود استفاده میکنن چنانچه در بخش خارج کردن فایل از حالت فشرده مشکل دارند از نرم افزار

RAR for Android استفاده نمایند و اگر در قسمت باز کردن فایل پی دف مشکل دارند از برنامه های چون

Adobe Reader استفاده نمایید .”

” فایل فوق با فرمت مخصوص گوشی های آندروید تولید و در سایت قرار نگرفت به دلیل آسیب های که به دستگاه کاربران وارد میکنند

دانلود رمان عاشقانه برای تو|رمان عاشقانه برای تو| رمان برای تو رمان خانه| رمان عاشقانه بدون سانسور برای تو | رمان عاشقانه صحنه دار برای تو| رمان عاشقانه ایرانی برای تو| رمان عاشقانه کوتاه برای تو| رمان عاشقانه ۹۸ia برای تو| رمان عاشقانه خارجی برای تو| رمان عاشقانه پلیسی برای تو| رمان عاشقانه دانلود برای تو| برای تو|رمان عاشقانه| رمان| رمان خانه| رمان عاشقانه| رمان| رمان خانه| رمان عاشقانه بدون سانسور| رمان عاشقانه صحنه دار| رمان عاشقانه ایرانی| رمان عاشقانه کوتاه| رمان عاشقانه ۹۸ia| رمان عاشقانه خارجی| رمان عاشقانه پلیسی| رمان عاشقانه دانلود| رمان برای تو|دانلود رمان برای تو برای موبایل|عکس شخصیت های رمان برای تو|دانلود رمان برای تو apk|دانلود رمان برای تو لاو ۹۸|رمان برای تو قسمت اول|دانلود رمان برای تو نسخه apk|دانلود رمان برای تو apk|رمان برای تو قسمت اخر| رمان|رمان نودهشتیا|رمان های زیبا و خواندنی|رمان معشوقه ۱۶ ساله|رمان اشتباه شیرین|رمان مستانه عشق|سایت باغ رمان|رمان شام مهتاب|دانلود رمان جدید نودهشتیا| رمان های نوشته *H@$TY_hk *

 

علت اختلال در قاعدگی، رژیم غذایی؟ سوال:سلام ببخشیدخانوم دکترمن از شهریور رژیم غذایی برای لاغری شروع کردم اوایل رژیم عادت ماهانم تقریبا مرتب بودولی درماه مهر دوبار پریود شدم از اون...
بارداری بیماران لوپوسی، چه مشکلاتی دارد؟ با وجود خطرات ممکن لوپوس بر دوران بارداری، بسیاری از زنان می توانند بارداری سلامتی داشته باشند. در قدیم پزشکان باردار نشدن بیماران مبتلا به لوپوس...
افزایش علاقه کودک به مصرف تخم مرغ با چه ترفندها و توصیه هایی می توانیم به همسر مان تخم مرغ بدهیم چه روش هایی در این زمینه به ما کمک می کنند مصرف تخم مرغ برای رشد بهتر کودک بسیار مهم ...
بغض محسن هاشمی در برنامه ی حالا خورشید+ فیلم محسن هاشمی امروز صبح 22/1/1395دربرنامه ی حالا خورشید با اجرای رضارشیدپور حضور یافت. محسن هاشمی امروز مهمان برنامه ی حالا خورشید بود! صبح امروز محسن...
سرطان پیشرفته پستان، اهمیت زمان تشخیص/ کلیپ نکته مهم و قابل توجه برای پزشکان این است که چطور ممکن است فردی با سرطان پیشرفته پستان به پزشک مراجعه کند، زیرا با توجه به امکانات موجود انتظار می...
درمان برفک دهان نوزاد، راهکار سوالبا سلام. نوزاد شش ماهه ای دارم حدود یک ماه هست که دهانش برفک زده دوسه بار تا حالا دکتر بردم نیستات داده استفاده کردم چند روز ازبین میره دوبار...
کاهش میل به رابطه زناشویی، راه درمان کاهش میل جنسی، مشکلی است که بسیاری از افراد را گرفتار خود کرده است. خوشبختانه تحقیقات و بررسی‌های انجام شده، روش‌های مناسبی را برای درمان این مشک...
عوارض خودارضایی، آسیب های جسمی و روحی آنقدر که از فواید رابطه جنسی گفته می‌شود به همان میزان از مضرات و عوارض خود ارضایی هم گفته می‌شود. اگرچه در هر دو حالت فرد ارضا شده و به اوج لذت ...
واکنش محمود احمدی نژاد در توییتر به ردصلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری واکنش محمود احمدی نژاد در توییتر به رد صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری پیام توییتری محمود احمدی نژاد بعد از رد صلاحیتش در انتخابات محمود ...
چاق شدن در بارداری، کنترل افزایش وزن زنان  باردار در هر شرایطی که باشند (لاغر، طبیعی، چاق) باید افزایش وزن متناسب با وضعیت خــود داشتــه بـــاشند. به همین دلیل استفاده از رژیـــم های...
عوارض خودارضایی، راهی برای پیشگیری خود ارضایی عمل ناپسندی است که خیلی از افراد به خصوص نوجوان ‌ها و جوان‌ها را درگیر کرده است. برخی افراد تا مرز اعتیادگونه آن پیش می‌روند به طوری که هر ...
شیاف برای جلوگیری از خونریزی در بارداری سوال مخاطب نی‌نی‌بان: با سلام. در هفته هفتم بارداری در مسافرت دچار خونریزی متوسط شدم. آیا استفاده از شیاف را پیشنهاد می کنید؟ سونوگرافی در دسترس ...
تصاویر لیلا حاتمی در جشنواره کن cannes ⋆ پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ 1 بازدید در تصاویر لیلا حاتمی در جشنواره کن cannes مدل لباس انتخاب شده از لیلا حاتمی که خیلی مورد استقبال ق...
فتق دیافراگمی نوزادان، علت سوال:با سلام، دلیل بروز عارضه فتق دیافراگم در نوزاد چیست؟جواب:وقتی دیواره های پیرامون دیافراگم به هم نرسیده و متصل نشوند ، موجب فتق میشود و این س...
اهمیت تغذیه با شیرمادر، آگاهانه تصمیم بگیرید گروهی از متخصصان می‌گویند که پزشکان باید مادران و زنان باردار را در زمینه شیردهی از پستان حمایت کرده و به آنها راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند.بن...