در خیلی سخت است مجموعه ای از متن های عاشقانه  سری جدید را قرار  دادیم که همراه با تصویر ….

خیلی سخت است

خیلی سخت است ⋆

آنقدر علاقه ام به تو زیاد است و
آنقدر دوستت دارم که مردم خیال می کنند
این همه ثروت
یا از پدرم ارث رسیده
یا یک کیف پر از قلب پیدا کردم
یا چه می دانم کلاه سر کسی گذاشته ام
من در جواب سوال همسایه ها
رفقا
مردم
فقط این را می گویم
جایی را نه
جانی کنده ام که به این جا رسیده ام
نقشه ای نداشتم
به کسی رسیدم
چراغ نگاهم چشمک زد
دلم لرزید
فهمیدم
گنج پیدا کرده ام
همین

خیلی سخت است ⋆

آغوش تو که باشد
خواب،
دیگر بهانه‌ای
برای خستگی نیست
و تپش‌های قلبت،
می‌شود لالایی کودکانه‌ام…
کنارم بمان…
می‌خواهم صبح،
چشم‌هایم
در نگاه تو بیدار شوند…

خیلی سخت است ⋆

خیلی سخت است

کسی که میگوید میرود..!؟
او کسی نیست که بماند
اگر تمام اغوش تنهایی هایت را هم برای نگه داشتنش باز نگه داری
تمام درب ها را هم ببندی
شاید
شاید بماند
ولی
او مدتهاهست بدون خداحافظی
اغوش یخ زده ات را
به مقصد رفتن
ترک کرده…!!!

خیلی سخت است ⋆

خیلی سخت است

عیدی فقط من عشق میخواهم
از تو عــزیــزِ پاڪِ دل خواهم

عیدی فقط یڪ ذره آرامش
قدری فقط درڪم بڪن خواهش

عیدی فقط یڪ بوسۂ شیرین
یڪ ذره خَشمت را بِبر پائیــن

عیدی فقط دستانِ گرمِ تو
آن شانہ های امن و نرمِ تو

عیدی ڪمی با من وفاداری
قدری اگر ڪہ دوستم داری

عیدی فقط تو بی نهایت تو
در ابتــدا تو در نهــایت تو

حالا تویی ڪہ عالمی مردی
عیدی برایِ من چہ آوردی؟!

خیلی سخت است ⋆

خیلی سخت است

سیزده هم نزدیک شد …
ازخدامیخوام :

غماتون گره خورده باشه
بهرچی شادیه

درداتون گره خورده باشه
بهرچی سلامتیه

لحظاتتون گره خورده باشه
بهرچی موفقیته

دلاتون گره خورده باشه
بهرچی عشقه

جیباتون گره خورده باشه
بهرچی پوله

گره بخوره
یه گره کور…