خوابیدن در دوران بارداری، علت خرخر کردن زیاد

مطالعات نشان می‌دهد در زنان باردار مسیر عبور هوا باریک‌تر می‌شود که علت آن افزایش وزن و فشار بر روی شش‌ها و نای آنها است.افزایش
وزن ناشی از رشد نوزاد باعث فشار به شش‌های مادر و بالا رفتن دیافراگم و
در نتیجه فشار به نای می‌شود. همچنین زنانی که خرخر می‌کنند محیط گردنشان
به طور متوسط یک سانتی‌متر بیشتر از زنانی است که خرخر نمی کنند.

خوابیدن در بارداری نحوه خوابیدن در بارداری خوابیدن در دوران بارداری طرز خوابیدن در بارداری دمر خوابیدن در بارداری طاقباز خوابیدن در بارداری خوابیدن صحیح در بارداری حالت خوابیدن در بارداری صاف خوابیدن در بارداری خوابیدن زیاد در بارداری خوابیدن در اوایل بارداری طرز خوابیدن در اوایل بارداری نحوه خوابیدن در اوایل بارداری خوابیدن در ماه اخر بارداری خوابیدن در ماههای اول بارداری خوابیدن در ماه اول بارداری نحوه خوابیدن در اواخر بارداری طریقه خوابیدن در اوایل بارداری نحوه خوابیدن در اوایل بارداری دمر خوابیدن در اوایل بارداری خوابیدن در ماههای آخر بارداری نحوه خوابیدن در ماه آخر بارداری نحوه خوابیدن در ماههای آخر بارداری طرز خوابیدن در ماههای آخر بارداری طرز خوابیدن در ماه آخر بارداری طریقه خوابیدن در ماههای آخر بارداری طرز صحیح خوابیدن در ماههای آخر بارداری خوابیدن در ماه آخر بارداری خوابیدن در هفته های آخر بارداری خوابیدن در سه ماهه آخر بارداری بد خوابیدن در بارداری به پشت خوابیدن در بارداری طاق باز خوابیدن در بارداری بهترین روش خوابیدن در بارداری به شکم خوابیدن در بارداری طاق باز خوابیدن در بارداری بهترین حالت خوابیدن در بارداری به کمر خوابیدن در بارداری بهترین نوع خوابیدن در بارداری عوارض بد خوابیدن در بارداری پوزیشن خوابیدن در بارداری پشت خوابیدن در بارداری به پهلو خوابیدن در بارداری نحوه خوابیدن در ماه پنجم بارداری طرز خوابیدن در ماه پنجم بارداری خوابیدن به پهلو در بارداری طریقه خوابیدن در ماه پنجم بارداری خوابیدن به پهلوی راست در بارداری خوابیدن به پهلوی چپ در بارداری تخت خوابیدن در بارداری تصویر خوابیدن در دوران بارداری خوابیدن تو بارداری جهت خوابیدن در بارداری جهت خوابیدن در دوران بارداری چگونه خوابیدن در بارداری چگونگی خوابیدن در بارداری طرز خوابیدن در دوران بارداری چگونه باید باشد طرز خوابیدن در ماه چهارم بارداری نحوه خوابیدن در ماه چهارم بارداری چگونگی خوابیدن در دوران بارداری چگونه خوابیدن در دوران بارداری خوابیدن به پهلوی چپ در بارداری خوابیدن به پهلو چپ در بارداری حالت خوابیدن در بارداری حالتهای خوابیدن در بارداری حالات خوابیدن در بارداری بهترین حالت خوابیدن در بارداری حالت درست خوابیدن در بارداری بهترین حالات خوابیدن در بارداری حالت خوابیدن در اوایل بارداری خطرات به پشت خوابیدن در بارداری خطر به پشت خوابیدن در بارداری خطر طاق باز خوابیدن در بارداری آیا به پشت خوابیدن در بارداری خطرناک است خوابیدن در دوران بارداری نحوه خوابیدن در بارداری دوقلویی طرز خوابیدن در بارداری دوقلو نحوه خوابیدن در بارداری دوقلو طرز خوابیدن در دوران بارداری طریقه خوابیدن در دوران بارداری حالت خوابیدن در دوران بارداری چگونه خوابیدن در دوران بارداری روش خوابیدن در بارداری روش خوابیدن در بارداری روشهای خوابیدن در بارداری راحت خوابیدن در بارداری خوابیدن روی شکم در بارداری روش صحیح خوابیدن در بارداری خوابیدن روی کمر در بارداری رو شکم خوابیدن در بارداری روش صحیح خوابیدن در بارداری خوابیدن روی کمر در بارداری خوابیدن در زمان بارداری خوابیدن در زمان بارداری نحوه خوابیدن در زمان بارداری طرز خوابیدن در زمان بارداری نوع خوابیدن در زمان بارداری درست خوابیدن در زمان بارداری نحوه خوابیدن در زمان بارداری روش خوابیدن در زمان بارداری نوع خوابیدن در زمان بارداری چگونه خوابیدن در زمان بارداری سر بالا خوابیدن در بارداری خوابیدن در سه ماهه سوم بارداری نحوه خوابیدن در ماه سوم بارداری طرز خوابیدن در ماه سوم بارداری خوابیدن سمت راست در بارداری طرز خوابیدن در بارداری نی نی سایت خوابیدن در سه ماهه اول بارداری خوابیدن به سمت راست در بارداری نحوه خوابیدن در سه ماهه سوم بارداری خوابیدن در سه ماه اول بارداری شیوه خوابیدن در بارداری شکل خوابیدن در بارداری شکل خوابیدن در بارداری طرز خوابیدن در ماه ششم بارداری شیوه صحیح خوابیدن در بارداری بهترین شکل خوابیدن در بارداری نحوه خوابیدن در ماه ششم بارداری شکل صحیح خوابیدن در بارداری خوابیدن صحیح در بارداری طرز صحیح خوابیدن در بارداری نحوه صحیح خوابیدن در بارداری طریقه صحیح خوابیدن در بارداری طریقه صحیح خوابیدن در بارداری ضرر به پشت خوابیدن در بارداری طاق باز خوابیدن در بارداری ضرر دارد به پشت خوابیدن در بارداری ضرر دارد ایا طاق باز خوابیدن در بارداری ضرر دارد ضررهای به پشت خوابیدن در بارداری طریقه خوابیدن در بارداری طریقه خوابیدن در بارداری طریق خوابیدن در بارداری طرز درست خوابیدن در بارداری طریقه درست خوابیدن در بارداری عکس خوابیدن در بارداری عوارض دمر خوابیدن در بارداری عوارض به پشت خوابیدن در بارداری عوارض طاق باز خوابیدن در بارداری علت به پهلو خوابیدن در بارداری عکس درست خوابیدن در بارداری عوارض زیاد خوابیدن در بارداری علت زیاد خوابیدن در بارداری عوارض به راست خوابیدن در بارداری فرم خوابیدن در بارداری قفا خوابیدن در بارداری طرز خوابیدن در بارداری دو قلو نحوه خوابیدن در بارداری دو قلویی خوابیدن بر روی کمر در بارداری مدل خوابیدن در بارداری مدل خوابیدن در بارداری خوابیدن مناسب در بارداری بهترین مدل خوابیدن در بارداری خوابیدن در ماه نهم بارداری خوابیدن در ماه هشتم بارداری خوابیدن بارداری نی نی سایت بی خوابی در بارداری نی نی سایت نحوه خوابیدن در بارداری نشسته خوابیدن در بارداری نوع خوابیدن در بارداری خوابیدن و بارداری وضعیت خوابیدن در بارداری وضعیت خوابیدن در بارداری بهترین وضعیت خوابیدن در بارداری وضعیت صحیح خوابیدن در بارداری وضعیت خوابیدن در دوران بارداری طرز نشستن و خوابیدن در بارداری نحوه نشستن و خوابیدن در بارداری نشستن و خوابیدن در بارداری خوابیدن دست و پا در بارداری نحوه خوابیدن در هنگام بارداری خوابیدن در ماه هفتم بارداری خوابیدن هنگام بارداری نحوه خوابیدن در ماه هفتم بارداری طرز خوابیدن در ماه هشتم بارداری طرز خوابیدن در ماه هفتم بارداری نحوه خوابیدن در ماه هشتم بارداری طرز خوابیدن در ماه هشتم بارداری نحوه ی خوابیدن در بارداری طریقه ی خوابیدن در بارداری

چربی
می‌تواند درون ماهیچه‌های حلق و گلو نفوذ کند یا (بافت‌های) نرم گردن و
اطراف قسمت فوقانی مسیر عبور هوا رسوب کند که باعث بزرگ‌تر شدن اندازه گردن
و نازک شدن مسیر عبور هوا می‌شود.

با نازک شدن مسیر عبور هوا، فشار
خون افزایش می‌یابد که این امر گاهی موجب مرگ نوزاد می‌شود. در این شرایط
باید به سرعت به پزشک مراجعه کرد.

شیک ترین دکوراسیون داخلی پذیرایی و چیدمان سالن پذیرایی جدیدترین و شیک ترین دکوراسیون داخلی پذیرایی و چیدمان سالن پذیرایی انواع مجموعه مدل دکوراسیون شیک و جدید پیشنهاد مدل دکوراسیون های جدید...
ریشه ضرب المثل جوینده یابنده بود ضرب المثل های ایرانی ؛ داستان المثل جوینده یابنده بود ریشه ضرب المثل جوینده یابنده بود آورده اند که … در زمان حضرت داوود (ع) مردی فقیر بود که همواره...
کادوی تولد یک سالگی، چی بخریم؟ خرید کادو برای جشن تولد فرزند دلبتان کار دشواری است، ما دراینجا برای شما چند پیشنهاد داریم :1. نخستین آی‌فوناین آی‌فون چوبی برای دندان درآوردن کو...
درباره اهمیت تری گلیسرید تری گلیسرید تری گلیسرید بالا تری گلیسیرید تری گلیسیرید خون تری گلیسیرید بالا تری گلیسرید چیست تری گلیسرید خون تری گلیسیرید چیست تری گلیسیرید پایین نش...
روش جدید برای پر کردن دندان ها بدون مواد مصنوعی در درون دهان خیلی از مهره داران دندان وجود دارد و حقیقتاً انسان بدون انسان نمیتواند درست زندگی اش را پیش ببرد،چرا که دندان سبب خورد کردن مواد مصرفی ...
مننژیت در کودکان، آن چه باید بدانیم پرده یا غشایی که روی بافت مغز و طناب نخاعی را می‌پوشاند و در حد فاصل بین استخوان جمجمه و مغز، یا بین مهره‌ها و نخاع قرار می‌گیرد، مننژ نام دارد و...
برای پسردار شدن چه باید کرد؟ زنانی که قصد بارداری دارند، اگر صبحانه و رژیم غذایی چرب بخورند، احتمال اینکه فرزندشان پسر شود، افزایش پیدا می‌کند. ‌به گفته پژوهشگران،   آنچه زنا...
بلوغ زودرس کودکان، مشکل کجاست؟ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هشدار داد: مصرف بیش از اندازه نوشابه تاثیر غیرمستقیمی بر بلوغ زودرس دارد.دکتر محمدرضا وفا اظهار کرد: نوشابه به دلی...
میوه های مفید برای بچه ها، می شناسید؟ زردآلو: این میوه‌ سرشار از آهن می‌باشد. این میوه نه تنها سرشار از آهن است، بلکه منبع بزرگی از ویتامین A و ویتامین C به حساب می‌آید. هم می‌توانید ...
حاملگی بعد از سقط، کی باشه بهتره؟ سوالبا سلام و احترام بنده در 19 آذر 94 به علت ناهنجاری کروموزومی ( تشخیص سندروم داون جنین) اقدام به سقط قانونی کردم حال میخواستم بدانم برای باردا...
تعریق در بارداری، راه درمانی دارد؟ این روزها مرتب عرق می‌‌کنید؟ شاید تعجب کنید اگر بدانید که عرق کردن هم یکی از نشانه‌های طبیعی بارداری است.گاهی ممکن است به قدری گرمتان باشد که در ...
تاثیر مواد مخدر بر نوزاد، چرا می لرزه؟ مطالعات محققان ایتالیایی نشان داده نوزادانی که بواسطه والدین خود در هنگام تولد به مواد مخدر وابستگی دارند، در دوران مدرسه عملکرد تحصیلی ضعیفی دار...
مصاحبه جذاب علی زند وکیلی   علی زند وکیلی فعالیت‌های هنری خود را از سه سالگی آغاز کرد   زندگینامه علی زند وکیلی علی زند وکیلی خواننده و نوازنده است. علی ز...
عفونت واژن بعد از سزارین، امیدی هست؟ سوال:سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر، خانمی 26 ساله هستم و متاهل میباشم بنده فرزندی 5 ساله دارم که از زمان تولد فرزندم (سزارین ) مرتب دچار عفونت ها...
دندان شیری کودک، زمان افتادن سن افتادن دندان شیری، زمان افتادن اولین دندان شیری. پسرم ۷ سالش را پر کرده ولی هنوز دندان‌های شیری او حتی لق هم نشده‌اند.با توجه به اینکه بیشتر ک...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.