تزیین کیک روز وکیل| تصاویر کیک روز وکیل| عکس های کیک روز وکیل| کیک به مناسبت روز وکیل| کیک روز وکیل| کیک های زیبای روز وکیل| مدل های کیک روز وکیل.

تصاویر مدل کیک روز وکیل

مدل کیک روز وکیل

تصاویر مدل کیک روز وکیل

تصاویر مدل کیک روز وکیل

کیک های روز وکیل

خدایا به وکلا قدرتی بخش تا حقیقت را قربانی مصلحت نکنند

خدایا به قضات بصیرتی ده تا وکیل را در موازات خویش ببینند نه در مقابل خویش

خدایا به شایعه پراکنان درآمد های افسانه ای وکلاء بینایی ده تا واقعیت را ببینند و از گفتار خویش شرمنده شوند

روز وکیل مبارک باد

تصاویر مدل کیک روز وکیل

تصاویر مدل کیک روز وکیل

شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است

تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است

شغل قضا و شغل وکالـــــت دو شغل نیست

کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است

تصاویر مدل کیک روز وکیل

هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع بر تمام وکلای جوان، با سابقه و بزرگان فن وکالت مبارک باد

تصاویر مدل کیک روز وکیل

کیک روز وکیل

تصاویر مدل کیک روز وکیل

تصاویر کیک های روز وکیل

  مطالب مرتبط