در به شماره می اندازی ضربان قلبم را متن های زیبا ی عاشقانه به همراه عکس را قرار داده ایم که غالباٌ به موضوع …

به شماره می اندازی ضربان قلبم را

به شماره می اندازی ضربان قلبم را ⋆

لمس نفس هایت

ضربان قلبم را

به شماره مےاندازد

تو آرام آرام نفـس بڪش

من لحظه به لحظه

دیوانه ات میشوم

به شماره می اندازی ضربان قلبم را ⋆

تامیتوانی
مهربان باش!
خدا مهربانی را
پس انداز ذخیره
عمرت میکند…
تا میتوانی
دستگیر باش!
خدادرهای رحمتش را
تا بینهایت برویت باز میکند….

به شماره می اندازی ضربان قلبم را ⋆

لیلی … تـــو همانــی که دلــم لک زده لبخنـــدش را
آن که هرگـــز نتوان یـافت همانـــندش را …/? ? ? ?

جهانم تویی…
چنان دورت می گردم!
که هیچکس
به این زیبایی
جهانگردی را….
تجربه نکرده باشد

به شماره می اندازی ضربان قلبم را ⋆

به شماره می اندازی ضربان قلبم را

چشم من در پی تو قافیه اش باران است
دل بی صاحب من از غم تو ویران است

جگرم سوخت تو را با کس دیگر دیدم
مثل آن آتش سرخی که سر قلیان است

نشدی سهم من، این داغ مرا آتش زد
عالمی از جگر سوخته ام حیران است

شومی بخت مرا باش که َحتی بی تو
اجلم نیز در این غائله سرگردان است

من پر از هق هق تلخم که خدا هم حتی
بر دل ساده و مظلومهء من گریان است…

به شماره می اندازی ضربان قلبم را ⋆

وقتی خانه تکانی می کنی
چیزهایی پیدا می شوند که
مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته ای و از نبودنشان اعصابت خط خطی بود…
امروز که آن گمشده ها را میبینی،
میبینی که زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشته
دنیا هم همینطور است…
امروز هستیم، فردا نه!
در نبودمان جایگزینهایی هستند که دنیا از حرکت نایستد…
خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد که هیچ تقدیری فاجعه نیست باور کنید!

به شماره می اندازی ضربان قلبم را ⋆

آنجا ڪه دلی بود به میخانه نشستیم
آن توبه صدساله به پیمانه شڪستیم

ازآتش دوزخ نهراسیم ڪه آن شب،
ماتوبه شڪستیم ولی دل نشڪستیم

به شماره می اندازی ضربان قلبم را ⋆

به شماره می اندازی ضربان قلبم را

( راز زندگی )
*تغییر شخصیت انسان زمانی شکل میگیرد . که انسان خودش را پیدا ، و باور کند ./
*زنده بودن با زندگی کردن کاملا متفاوت هستند . ما انسان ها یک قسمت از خداوند هستیم ، پس باید زندگی را زندگی کرد ./
*همیشه اطرافمان را در ظاهر ، با یک نگاه با سواد میبینیم ، در حالی که آن را درک نمیکنیم…