در با بزرگترین قاتلین زن دنیا آشنا شوید می توانید چند تن از خطرناک نرین قاتلین زن دنیا آشنا شوید که به تفکیک کشور و …

با بزرگترین قاتلین زن دنیا آشنا شوید

 پرونده زنان قاتل در طول تاریخ، همواره جنجال برانگیز بوده و سروصدای بسیاری در جوامع مختلف برپا کرده است.

نقش یک زن در قتل “کیم جونگ نام” برادر رهبرکره شمالی سبب شد تا به معرفی خطرناک ترین قاتلان زن در طول تاریخ بپردازیم.

شی جینکیائو
معروف ترین قاتل زن در ژاپن است. وی یکی از مسئولان ارشد نظامی ژاپن را که قاتل پدرش بود در سال ۱۹۲۵ به قتل رساند. وی با تغییر چهره، خود را به آن مرد نزدیک کرد و با شلیک سه گلوله، وی را به قتل رساند، اما جالب است بدانید این زن پس از ۱۱ماه زندان، عفو شد.

با بزرگترین قاتلین زن دنیا آشنا شوید ⋆

با بزرگترین قاتلین زن دنیا آشنا شوید

– ماتا هاری
“ماتا هاری”؛ معروف ترین قاتل قرن بیستم است. وی اطلاعات مربوط به فرانسه را نزد آلمانی ها فاش کرد و باعث کشته شدن ۵۰ هزار سرباز ارتش فرانسه شد. به همین دلیل در سال ۱۹۱۷ اعدام گردید.

با بزرگترین قاتلین زن دنیا آشنا شوید ⋆

با بزرگترین قاتلین زن دنیا آشنا شوید

– اندویا لوبیز
“اندویا لوبیز” از زیبایی اش برای فریفتن نیروهای امنیتی اسپانیا استفاده می کرد. وی در سال ۱۹۸۶ با خودروی بمب گذاری شده به طرف نیروهای امنیتی اسپانیا حمله کرد و باعث کشته شدن ۱۲ نفر از آنها گردید.

– ماری سوکلوف
“ماری سوکلوف” تنها یک کشاورز ساده روسی بود، در اوایل قرن بیستم که حاکم، بسیاری از مردم را اعدام کرد، وی با خود عهد بست تا با بمب گذاری در خودروی این مقام مسئول، وی را ترور کند، اما با سر خوردن خودرو بر روی برف سنگین، بمب عمل نکرد و “سوکلوف” مجبور شد تا بمب دیگری به طرف خودروی این مرد پرتاب کند و وی را به قتل برساند.

با بزرگترین قاتلین زن دنیا آشنا شوید ⋆

با بزرگترین قاتلین زن دنیا آشنا شوید

– کیم هیون هوی
بمب گذاری “کیم هیون هوی” در سال ۱۹۸۷ در هواپیمای کره جنوبی، باعث کشته شدن ۱۱۵ مسافر این هواپیما شد. وی کتابی با نام “اشک های روحم” نوشت.