بزرگترین گالری عکس و تصویر در ایران

اندازه جنین هفته به هفته

اندازه جنین هفته به هفته

اندازه جنین هفته به هفته

همواره مادران در هرهفته بدنبال وزن و قد جنین خود در سونوگرافی هستند. در این مقاله به تفکیک هر هفته، وزن و قد جنین را به میوه ها وسبزیجات مشابه اندازه جنین مقایسه شده است.

اندازه جنین در هفته چهارم بارداری
هفته چهارم بارداری :  جنین شما به اندازه دانه خشخاش است. بارداری شما ممکن است در این هفته با یک تست خانگی ساده مشخص شود.

اندازه جنین در هفته پنجم بارداری
هفته پنجم بارداری: جنین شما به اندازه دانه کنجد رسیده است. کودک شما بیشتر شبیه یک بچه قورباغه کوچک است تا انسان.

اندازه جنین در هفته ششم بارداری
هفته ششم بارداری: جنین شما به اندازه یک عدس است. طول قد جنین نیز به اندازه طول این عدس است.

اندازه جنین در هفته هفتم بارداری
هفته هفتم بارداری: اکنون اندازه جنین به شکل یک زغال اخته می باشد. در ابن هفته کودک شما از نظر سایزی دوبرابر شده و دارای ۸ میلیمتر قد است.

اندازه جنین در هفته هشتم بارداری
هفته هشتم بارداری: جنین شما در این هفته به ادازه دانه لوبیا است. جنین شما در حال حاضر می تواند حرکت کند و ۱٫۶ سانتیمتر قد دارد.

اندازه جنین در هفته نهم بارداری
هفته نهم بارداری: جنین شما هم اکنون به اندازه یک حبه انگور شده است. جنین شما در این هفته وزن بسیار ناچیز و در حدود ۲ گرم دارد و طول قدی او ۲٫۳ سانتیمتر خواهد بود.

چشم کلی جنین تشکیل شده اما تکامل پلک ها و باز و بسته شدن چشم ها تا ۲۷ هفته طول میکشد.

اندازه جنین در هفته دهم بارداری
هفته دهم بارداری: اندازه جنین الان به شکل یک پرتقال کوچک است. وزن جنین شما هم اکنون ۴ گرم و قد او ۳٫۱ سانتیمتر است.

اندازه جنین در هفته یازدهم بارداری
هفته یازدهم بارداری: جنین شما الان به شکل انجیر است. وزن جنین در حال حاضر ۷ گرم و قد او ۴٫۱ سانتیمتر خواهد بود.

 

اندازه جنین در هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری: جنین شما الان به شکل یک نخود سبز است. وزن جنین به ۱۴ گرم و قد او به ۵٫۴ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سیزدهم بارداری
هفته سیزدهم بارداری: جنین شما الان به شکل نخود سبز است. وزن او به ۲۳ گرم و قد او به ۷٫۴ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته چهاردهم بارداری
هفته چهاردهم بارداری: جنین اکنون به شکل یک لیمو ترش زرد است. نی نی شما الان دارای ۴۳ گرم وزن و ۸٫۳ سانتیمتر قد دارد.

اندازه جنین در هفته پانزدهم بارداری
هفته پانزدهم بارداری: کودک شما بالاخره به اندازه یک سیب رسید. وزن او به ۷۰ گرم و قدش به ۱۰ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته شانزدهم بارداری
هفته شانزدهم بارداری: جنین شما الان به شکل آووکادو است. وزن نی نی شما الان ۱۰۰ گرم و قد او ۱۱ سانتیمتر است.

اندازه جنین در هفته هفدهم بارداری
هفته هفدهم بارداری: کودک شما بخوبی رشد کرده و به اندازه یک شلغم رسیده است. وزن او هم اکنون ۱۴۰ گرم و ۱۳ سانتیمتر قد کشیده است.

اندازه جنین در هفته هجدهم بارداری
هفته هجدهم بارداری: او اکنون به شکل یک فلفل دلمه ای سبز است. وزن جنین به ۱۹۰ گرم و قدش به ۱۴٫۲ رسیده است. اگر شما دختردار شده اید، هم اکنون رحم و لوله فالوپ او تشکیل شده سرجاش قرار میگیرد و اگر شما پسردار شده اید دستگاه تناسلی او نیز در حال شکل گیری است اما خود را در سونوگرافی مخفی میکند تا شما بیشتر هیجان زده باشید.

اندازه جنین درهفته نوزدهم بارداری
هفته نوزدهم بارداری: در این هفته جنین شبیه گوجه فرنگی کال است. وزن جنین به ۲۴۰ گرم و قدش به ۱۵٫۳ سانتیمتر رسیده است.

 

اندازه جنین در هفته بیستم یارداری

هفته بیستم بارداری: جنین اکنون به شکل موز درآمده است. وزن او به ۳۰۰ گرم و قد او به ۱۵٫۴ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته بیست و یکم بارداری
هفته بیست و یکم بارداری: جنین شما به اندازه انار است. وزن جنین به ۳۶۰ گرم و ۲۶٫۷ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته ۲۲ بارداری
هفته بیست و دوم بارداری: جنین شما الان به اندازه یک پاپایا است. وزن او به ۴۳۰ گرم و قدش به ۲۷٫۸ سانتیمتر رسیده است. در این هفته جنین واقعا شبیه یک انسان کوچک است که لب ها، پلک ها و ابروهای او شکل گرفته است.

اندازه جنین در هفته بیست و سوم بارداری
هفته بیست و سوم بارداری: جنین شما الان به اندازه یک انبه بزرگ است. وزن او ۵۰۱ گرم و قدش به ۲٫۹ سانتیمتر رسیده است. او هم اکنون در رحم شما صدهایی را حس میکند مثلا وقتی به موسیقی گوش میدهید احساس میکند که شما می رقصید.

اندازه جنین در هفته بیست و چهارم بارداری
هفته بیست و چهارم بارداری: جنین در این هفته به اندازه کاکل بلال است. وزن او در این هفته به ۶۰۰ گرم و قد او به ۳۰ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته بیست و پنجم بارداری

هفته بیست و پنجم بارداری: جنین شما الان به اندازه یک گل کلم است. وزن او در این هفته به ۶۶۰ گرم و فدش به ۳۴٫۶ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته بیست و ششم بارداری
هفته بیست و ششم بارداری: جنین در این هفته به شکل پبازچه خواهد بود. وزن جنین به ۷۶۰ گرم و قد او به ۳۵٫۶ سانتیمتر رسیده است.در اینهفته او متوجه صداهایی که از اطراف میشنود می شود.

اندازه جنین در هفته بیست و هفتم بارداری
هفته بیست و هفتم بارداری: جنین در این هفته به شکل نوعی گل کلم است. وزن او به ۸۷۵ و قد او ۳۶ . ۶ سامنیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته بیست و هشتم در بارداری
هفته بیست و هشتم بارداری: جنین شما اکنون به شکل بادمجان است. وزن جنین اکنون ۱۰۰۵ گرم و قدش به ۳۷٫۶ سانتی متر رسیده است. در این هفته نی نی شما چشم هایش را باز و بسته میکند.

اندازه جنین در هفته بیست و نهم بارداری
هفته بیست و نهم بارداری: جنین به اندازه یک کدو تنبل رسیده است. وزن جنین اکنون ۱۱۵۳ گرم و قدش به ۳۸٫۶ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی بارداری
هفته سی ام بارداری: جنین در این هفته به شکل کاهو پیچ است. وزن جنین به ۱۳۱۹ گرم رسیده است و قد او به ۳۹٫۶ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و یکم بارداری
هفته سی و یکم بارداری: جنین در این هفته به شکل نارگیل است. وزن او ۱۵۰۲ گرم است و قدش به ۴۱٫۴ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و دو بارداری

هفته سی و دوم بارداری: جنین در این هفته شبیه برگ پیازچه است. وزن او ۱۷۰۲ گرم و قد او به ۴۲٫۴ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و سوم بارداری
هفته سی و سوم بارداری : جنین الان به شکل آناناس است. وزن او به ۱۹۱۸ گرم و قد او به ۴۳٫۷ سانتیمتر رسیده است. در این هفته ها کم کم چین و چروک جنین از بین رفته و اسکلت کم کم سفت و محکم شده است.

اندازه جنین در هفته سی و چهارم بارداری
هفته سی و چهارم بارداری: جنین الان به شکل طالبی است. وزن او ۲۱۴۶ گرم و قد او به ۴۵ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و پنجم یارداری
هفته سی و پنجم بارداری: جنین به شکل نوعی خربزه شده است. وزن او به ۲۳۸۳ گرم و قد او به ۴۶٫۲ سانتیمتر رسیده است. در این هفته ها بخوبی در داخل شکم مانور می دهد.

اندازه جنین در هفته سی و ششم بارداری
هفته سی و ششم بارداری : جنین الان به اندازه کاهو است. وزن او به ۲۶۲۲ و قد او به ۴۷٫۲ سانتیمتر است.

 

اندازه جنین در هفته سی و هفتم بارداری

هفته سی و هفتم بارداری: جنین در حال حاضر به شکل برگ چغندر است. وزن او ۲۸۵۹ گرم شده و قدش به ۴۸٫۲ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و هشتم بارداری
هفته سی و هشتم بارداری: جنین شما الان به اندازه تره فرنگی است. وزن او به ۳۰۳۸ و قدش به ۴۹٫۸ رسیده است.

اندازه جنین در هفته سی و نهم بارداری
هفته سی و نهم بارداری: جنین شما الان به شکل هندوانه کوچک است. وزن او به ۳۲۸۸ گرم و قد او به ۵۰ سانتیمتر رسیده است.

اندازه جنین در هفته چهلم بارداری
هفته چهلم بارداری: جنین شما هم اکنون به اندازه کدو تنبل است. وزن او به ۳۴۶۲ و قد او به ۵۱٫۲ سانتیمتر رسیده است.

توجه داشته باشید میانگبن وزن هنگام تولد ۳۴۰۰ گرم است که می تواند بین ۲۵۰۰ گرم تا ۴۵۰۰ گرم نیز متغیر باشد و در مورد قد نیز میانگین آن حدود ۵۰ سانتیمتر است که  می تواند از ۴۵ سانتی متر تا ۵۵ سانتی متر متغیر باشد. پس نگران نباشید. همچنین  ممکن است برخی از مقایسات قابل قبول نباشد که FDA امریکا این مقایسات را براساس اندازه جنین به نزدیکترین اندازه میوه و سبزیجات استفاده کرده است.

اشعه ایکس در بارداری، موجب سقط می شود؟ سوالبا سلام من در هفته دوم بارداری هستم در این مدت به صورت ناخواسته چند بار در معرض اشعه رادیوگرافی در محل کارم در داخل بخش نوزادان قرار گرفتم .....
علت نق زدن نوزادان، چیکار کنم؟ سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام من نوزادی ۴ماهه دارم وقتی شیر میخوره میخوابه میزارم روی پام تکونش میدم انگار که شیر برمیگرده توی گلوشو و دوباره میره پ...
بارداری بعد از سقط، چیکار کنم؟ سوال:من 5 سال ازدواج کرده ام فرزند 9 ماه دارم.7 هفته باردار بودم قلب جنین هم تشکیل شده بود که سقط شد.خیلی از لحاظ روحی ضربه خوردم دلیلش نمیدونم چ...
تصاویر جالب بهاره افشاری در کنار مادرش ⋆ سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ 2 بازدید در تصاویر جالب بهاره افشاری در کنار مادرش می توانید تصاویر زیبا و احساسی بازیگر محبوب کشورمان در کن...
راه های درمان اسهال کودکان/ صدای دکتر درمورد اسهال در بچه ها یکی از موارد خیلی مهم مصرف شیر بدون لاکتوز بوده است. البته بعضی اوقات هم هست که بچه شیری را مصرف کرده که باعث از بین رفتن ...
دوشیدن شیرمادر، چقدر میشه نگهش داشت؟ سوالباسلام درباره مادری که ٥ روز است زایمان کرده  و نوزاد بستری است و سینه مادر دردناک وپر شیر است چه باید کرد . ممنون.جواببا سلاملازم است که شما...
تربیت فرزند، لباس باز نپوشم جلوش؟ سوالبا سلام و خسته نباشید. ما یک پسر 7 سال داریم که به طور مثال دیروز یک نقاشی خانم لخت رو کشیده بود، که همسرم برخوردی باهاش نکرد فقط گفت این عکس...
خارش بارداری، زایشی بدون نقص؟ خارش پوستی ملایم در دوران بارداری، امری شایع است چرا که خون‌رسانی به سطح پوست در این دوران افزایش می‌یابد. با پیشروی بارداری و رشد جنین، پوست ناح...
آیا بی بی چک دقیق است؟ سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام خسته نباشید. من برای بارداری اقدام کردم و الان یک هفته ای میشه که کمرم و زیر دلم درد میکنه و نمیدونم چرا حال ندارم و ه...
عوامل ایجاد زایمان زودرس را بشناسید نتایج تحقیقاتی که شرکت آب‌های دماوند با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ایران انجام داده، نشان می‌دهد 25 درصد زنان تهرانی در روز کمتر از 1.2 لیتر ما...
احتمال بارداری با مصرف قرص ال دی، چه مواقعی؟ شما با مصرف قرص LD هم می توانید باردار شوید. بدون قرص ضد بارداری احتمال بارداری ۱۰۰درصد است. قرص بیش از ۹۹%  در جلوگیری از بارداری موثر است. با ا...
ژورنال شیک ترین مدل لباس مجلسی و شب آستین دار ۲۰۱۷ ژورنال شیک ترین مدل لباس مجلسی و شب آستین دار ۲۰۱۷ جدیدترین و شیک ترین مدل لباس مجلسی آستین دار ۲۰۱۷ مجموعه گالری انواع مجموعه مدل لباس ...
رشد نوزادان، پرهیز غذایی می کنم سوال:سلام. من یک دختر چهار ماهه دارم  از سه ماهگی متوجه شدم که به پروتئین گاوی حساسیت دارد چون در مدفوعش رگه های خونی بود. دخترم شیر مادر می خورد...
عکس نوشته غصه هم میگذره ⋆ در عکس نوشته غصه هم میگذره شما کاربران عزیز شاهد سری جدید از عکس نوشته های عاشقانه خواهید بود که شامل 13 عکس نوشته همراه با متن و … عکس نوشته غصه هم...
روش زایمان در بیماران قلبی سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام. من در هفته پانزده بارداری هستم و مبتلا به نارسایی دریچه های قلب می باشم. کدام یک از روش های زایمان برای من و جنین منا...